Being A Worker In A Small Scaled Industry Zone: A Perspective Focusing On The Workers’ Experiences Around The Problematic Of Class Making In Terazidere

thumbnail.default.alt
Tarih
2009
Yazarlar
Kovankaya, İrfan Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tezde, Edward Palmer Thompson ve Pierre Bourdieu'nün kavramsal yaklaşımları çerçevesinde Terazidere'deki ufak ölçekli sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin deneyimleri aktarılmaya çalışılmaktadır. Bourdieu'nün sosyolojik yaklaşımının, çalışılan alandakine benzer değişkenlikteki grupların oluşumunun açıklanmasında ihtiyaç duyulan esnek kavramsallaştırmayı sağlayabileceği düşünülmektedir. Tezin amacı, İstanbul metropoliten alanı merkezi bölgelerine yakın ve neo-liberalizm ile uyumlu belirli üretim rejimlerinin baskın olduğu homojen bir sanayi bölgesinde, çeşitli hayatta kalma stratejilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi bağlamında işçi deneyimlerinden ufak bir kesit sunmaktır. Bu bağlamda, kolektif örgütlenme araçlarından yoksun olan işçilerin saklı ve sembolik direnişlerini oluşturan çeşitli hayatta kalma stratejileri ve bu stratejilerin oluşumunda ve gelişiminde etkili olan dinamiklere ilişkin örnekler aktarılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sınıf Oluşumu, Emek çalışmaları, Bayrampaşa, Bourdieu
In this thesis, experiences of workers in a small scaled industry zone in Terazidere are narrated influenced by the conceptual approach of Edward Palmer Thompson and Pierre Bourdieu. It is thought that Bourdieu?s sociological approach may provide a flexible conceptualization needed to interpret the establishment of such dynamic groups. The aim of the thesis is to draw a small picture of the workers? experiences in terms of creating and developing survival strategies in a homogeneous industrial zone by the central districts of İstanbul metropolitan area where the certain production regimes are dominant in concordance with neo-liberalism. Examples on certain strategies of survival which form the hidden and symbolic resistances of workers who are deprived of collective organisation tools, and the dynamics which are affective in the formation and development of such strategies are mentioned. Keywords: Class Formation, Labour Studies, Bayrampaşa, Bourdieu
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
Anahtar kelimeler
Endüstrileşme, Endüstriyel bölgeler, İşçi sınıfı, Endüstriyel ilişkiler, Üretim yönetimi, Endüstriler, Industrialization, Industrial districts, Working class, Industrial relations, Industrial management, Industries
Alıntı