Coğrafi Veri Üretiminde Standardizasyon Kalite Ve Kalite Yönetimi

dc.contributor.advisor Kaya, Şinasi tr_TR
dc.contributor.author Hayır, Mücahit tr_TR
dc.contributor.department Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geodesy and Photogrametry Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-09T14:19:42Z
dc.date.available 2015-11-09T14:19:42Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliğinin en temel faaliyet alanlarından bir tanesi de ihtiyaç duyulan coğrafi verilerin üretilmesidir. Üretilen coğrafi veriler çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Kent ve altyapı tabanlı bilgi sistemlerinin kurulmasında, planlamada, arazi kullanımında, inşaat ve çevresel uygulamalarda, jeolojide, ormancılık, tarım, telekomünikasyon, ticaret, sanayi ve askeri uygulamalarda coğrafi veriler en temel girdilerdir. Uluslararası alanda son yıllarda coğrafi verilerin standardizasyonu ve üretilen verilerin kalitesi konularında uygulamaya yönelik çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar özellikle ISO’nun teknik bir alt komitesi olan ISO/TC 211 komisyonu önderliğinde yürütülmektedir. ISO/TC 211 teknik komitesi, coğrafi veri standardizasyonu ve veri kalitesi ile ilgili çalışmalarını ISO 19100 olarak bilinen standartlar setinde toplamıştır. Coğrafi veri standardizasyonu ve veri kalitesi noktasında bu hareketlilik yaşanırken, diğer tarafta üretim ve yönetim alanlarında kalite kökenli sistemler modern yönetim araçları olarak yerlerini almışlardır. Yalın yönetim, ISO 9001 organizasyonel kalite yönetim sistemi ve toplam kalite yönetimi en çok bilinen ve kullanılan yönetim teknikleridir. Bu modern yönetim araçları ülkemizde de otomotiv, tekstil, gıda, inşaat vb. gibi sektörlerde kurumsal organizasyonlarda uygulanmaktadır. Ülkemizde coğrafi veri üretimi konusunda faaliyet gösteren organizasyonların büyük çoğunda, gerek coğrafi veri standardizasyonu ve veri kalitesi, gerekse toplam kalite yönetimi konusunda çok ciddi eksiklikler vardır. Bu noktadan hareket edilerek tasarlanan bu tez çalışmasında, yukarıda özetlenen konular sadece akademik çalışma perspektifiyle değil aynı zamanda uygulamaya yönelik olması düşüncesiyle de hazırlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract One of the basic scope of geodesy and photogrammetry engineering is to produce the geographic data which is needed. Produced geographic data is used in various amount of applications. Geographic data is the essential input to establish an urban and infrastructure based information systems, planning, land use studies, civil and environmental applications, geology, forestry, agriculture, telecommunications, commercial, industrial and military applications. There have been many important application oriented studies which are based on standardization and quality of the geographical data in the international area in recent years. These studies especially carried out by the leadership of ISO/TC 211 committee which is a technical subcommittee of International Standardization for Organizations. ISO/TC 211 technical committee had gathered the studies related to standardization of geographical data and quality of data to form the standards set which is known as ISO 19100. While this actions take place in point of standardization of geographic data and quality of the data, quality based systems have appeared as the modern management tools in the field of production and management. Lean management, ISO 9001 organizational quality management system and total quality management are the most famous and applied techniques of management. These modern management tools are implemented also in our country in the institutional organizations and sectors such as automotive, textile, food, construction, etc. Either standardization of geographic data and quality of the data, or total quality management is considered, it is observed that there are serious lacks in most of the organizations which are active in data production in our country. In this thesis study which has been designed after staring from this point, the subjects which are summarized above are prepared with not only perspective of academic work, but also application oriented approach as well. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10185
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Coğrafi veri tr_TR
dc.subject ISO 9001 tr_TR
dc.subject ISO/TC 211 tr_TR
dc.subject ISO 19100 Standartları tr_TR
dc.subject ISO 19111 tr_TR
dc.subject ISO 19112 tr_TR
dc.subject ISO 19113 tr_TR
dc.subject ISO 19115 tr_TR
dc.subject Geographic data en_US
dc.subject ISO 9001 en_US
dc.subject ISO/TC 211 en_US
dc.subject ISO 19100 Standards en_US
dc.subject ISO 19111 en_US
dc.subject ISO 19112 en_US
dc.subject ISO 19113 en_US
dc.subject ISO 19115 en_US
dc.title Coğrafi Veri Üretiminde Standardizasyon Kalite Ve Kalite Yönetimi tr_TR
dc.title.alternative Standardization In Geographic Data Production, Quality And Quality Management en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2939.pdf
Boyut:
2.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama