Rüzgar Enerjisi Fayda-maliyet Analizi Ve Hibrit Sistemler

dc.contributor.advisor Uyumaz, Ali tr_TR
dc.contributor.author Gökçınar, Receb Enes tr_TR
dc.contributor.department Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Hydraulics and Water Resources Engineerin en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-15T13:41:26Z
dc.date.available 2015-07-15T13:41:26Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Dünya temel anlamda birbiriyle ilişkili iki felaket ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan birincisi küresel iklim değişikliği, diğeri ise enerji kaynaklarının giderek tükenmesidir. Ayrıca fosil enerji kaynaklarının gaz salınımları ile belirtilen iklim değişikliğine neden olması tam bir çıkmaz ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu sebeplerden dolayı yenilenebilir enerji sistemlerine ilgi artmaktadır. Yenilenebilir enerjilerden rüzgâr enerjisi kullanımı son yıllarda hızlı bir artış göstermiş olup, birçok ülkede rüzgâr enerjisi kullanımını teşvik etmek için sabit tarife, karbon vergisi, yeşil sertifika gibi çeşitli teşvikler geliştirilmiştir. Özellikle dolaylı maliyetler göz önüne alındığında rüzgâr enerjisi konvansiyonel enerji sistemlerinden çok daha ekonomik olmaktadır. Dolaylı maliyetleri çevresel ve sosyal etkiler belirlediğinden maliyet açısından hesabı çeşitli yöntemlerle öngörülmektedir. Hammadde ihtiyacının olmaması, santral kurulumunun daha hızlı gerçekleştirilmesi, temiz bir enerji kaynağı olması, işletme maliyetinin düşük olması ve dışa bağımlılığı azaltması rüzgâr enerjisini cazip kılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki süreksizlikler sebebiyle ülke ihtiyaçlarını belirli bir oranda karşılayabilmesi veya fosil kaynaklar ile rekabet edebilmesi için dünyada teşvik esasları geliştirilmiştir. Bu teşvikler ile hem yenilenebilir enerjilere dayalı bir sanayi oluşmakta hem de uygulanabilirlikleri yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde ve dünyada rüzgâr potansiyeli belirtilerek rüzgâr enerjisine yönelik teşvik ve uygulamaların maliyet açısından karşılaştırılması yapılmış, ülkemizde rüzgâr enerjisi yatırımını ve kullanımını artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar tanımlanarak, enerjide sürekliliğin ve verimin artırılmasına yönelik rüzgar- hidroelektrik hibrit sistem uygulamalarına değinilmiş ve örnek bir uygulama yapılmıştır tr_TR
dc.description.abstract Recently, world has been facing two main disasters; the global climate change which almost depends on the fosil based energy consumption and the other one is the lack of energy reservoirs. These regarding serious issues irresistable increase the attraction towards the renewable energy systems. The consumption of wind energy has increased recently. In several countries, wind energy incentive programmes such as fixed tariff, carbon tax, green certificate have been established and usage of wind energy supply has been increased due to these programmes. When compared with indirect expenses, wind energy becomes more economical than other conventional energy systems. The indirect expenses mostly can not be calculated clearly as it depends on the social and environmental issues Wind energy is considered as a competitive energy source due to its renewable, clean, independent energy supplement, low operation and maintenance costs. The incentives for renewable energy sources have been developed in several countries in order to maintain the national energy demand and competitivity against the fuel based energy sources. In this thesis, the incentives and applications of wind energy among several countries and Turkey are compared regarding the definition of developing wind energy investment and consumption methods whereas a hydro electric hybrit model is developed in order to provide the efficiency and durability of wind energy en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7939
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Rüzgar enerjisi tr_TR
dc.subject Maliyet tr_TR
dc.subject Teşvikler tr_TR
dc.subject Hibrit Sistemler tr_TR
dc.subject Wind Energy en_US
dc.subject Cost en_US
dc.subject Incentives en_US
dc.subject Hybrit Systems en_US
dc.title Rüzgar Enerjisi Fayda-maliyet Analizi Ve Hibrit Sistemler tr_TR
dc.title.alternative Wind Energy Cost-advantage Analysis And Hybrit Systems en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8532.pdf
Boyut:
1.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama