Organik Ve Ticari Domateslerde Dpph Ve Modifiye Folin Yöntemleri İle Toplam Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Demirata Öztürk, Birsen tr_TR
dc.contributor.author Turgut, Hatice Kübra tr_TR
dc.contributor.authorID 10003676 tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-19 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:15:11Z
dc.date.available 2015-07-13T10:15:11Z
dc.date.issued 2013-07-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Antioksidanlar, serbest radikallerin insan vücudunda neden olduğu zehirlenme, hücre deformasyonu ve kanseri önlerler. Ayrıca antioksidanların yaşlanmayı geciktirici etkileri de son yıllarda oldukça ilgi görmektedir. Tez çalışması kapsamında, İspanya ve Türkiye?de yetiştirilen farklı organik ve ticari domates türlerine iki farklı analiz yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, organik ve ticari domateslerdeki toplam antioksidan kapasitesini belirleyerek iki ekotipin antioksidan kapasitesi üzerindeki etkilerinin kıyaslanmasıdır. Ayrıca toplam antioksidan kapasitesinin belirlenmesinde iki farklı yöntem kullanılarak, bu iki yöntemin sonuçlarının ve etkinliğinin kıyaslanması da hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda, Statgraphics Centurion XVI programı ile istatistiksel analizler yapılarak organik ve ticari domates türlerinin toplam antioksidan kapasiteleri arasında belirgin bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Kullanılan yöntemler kıyaslandığında, DPPH radikalinin yalnızca organik ortamda çözünebilir olması nedeniyle DPPH yöntemi kullanılarak hidrofilik antioksidanların ölçümü yapılamaması nedeniyle hem hidrofilik hem de lipofilik antioksidanların ölçülmesini sağlayan Modifiye Folin yönteminde elde edilen sonuçlar DPPH yönteminin verdiği sonuçlara kıyasla daha yüksek olarak gözlemlenmiştir. Ancak, reaksiyon mekanizmalarındaki farklılık, redoks potansiyeli, termodinamik etkinlik, çözücü etkisi ve benzeri nedenlerden dolayı iki farklı yöntemin hatta farklı reaksiyon koşulları altındaki aynı yöntemin dahi sonuçlarının aynı TEAC değerlerini vermeyebileceği unutulmamalıdır. tr_TR
dc.description.abstract Antioxidants prevent poisoning, cell damage and cancer that is caused by free radicals in the human body. There is also a considerably increasing attention on the anti-aging effect of the antioxidants. In this study, two different methods were applied to organic and conventional tomato types grown in Spain and Turkey. The aim of this work was to determine the total antioxidant capacities of organic and conventional tomatoes and compare the two ecotypes according to their effects on total antioxidant capacities. In addition, researchers also intended to compare the efficiency of DPPH and Modified Folin methods, whose modified new versions were applied for tomatoes in this study. The results were analysed with Statgraphics Centurion XVI programme, which showed that there is not a significant difference between the organic and conventional agriculture types. It was concluded in this study that organic tomatoes do not provide more total antioxidant capacity values compared to conventional tomatoes. The same conclusion was obtained considering the results of two different methods. It was also concluded that, since DPPH radical is soluble only in organic medium, the method is not capable of determining hydrophilic antioxidant capacity. Therefore, modified FC method gave higher results compared to the ones of DPPH method. However, it should be kept in mind that, the results of two different assays and even the same assay under different reaction conditions, may not produce the same TEAC value for a given antioxidant compound or sample, because of the variations in antioxidant mechanisms, redox potential, thermodynamic efficiency, solvent effects, etc. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7412
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Antioksidan tr_TR
dc.subject DPPH Yöntemi tr_TR
dc.subject Modifiye Folin Yöntemi tr_TR
dc.subject Organik Domates tr_TR
dc.subject Ticari Domates tr_TR
dc.subject İspanya tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Antioxidant en_US
dc.subject DPPH Assay en_US
dc.subject Modified Folin Assay en_US
dc.subject Organic Tomato en_US
dc.subject Conventional Tomato en_US
dc.subject Spain en_US
dc.subject Turkey en_US
dc.title Organik Ve Ticari Domateslerde Dpph Ve Modifiye Folin Yöntemleri İle Toplam Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Total Antioxidant Capacity Of Organic And Conventional Tomato Types By Dpph And Modified Folin Assays en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama