Organik Ve Ticari Domateslerde Dpph Ve Modifiye Folin Yöntemleri İle Toplam Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-07-19
Yazarlar
Turgut, Hatice Kübra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Antioksidanlar, serbest radikallerin insan vücudunda neden olduğu zehirlenme, hücre deformasyonu ve kanseri önlerler. Ayrıca antioksidanların yaşlanmayı geciktirici etkileri de son yıllarda oldukça ilgi görmektedir. Tez çalışması kapsamında, İspanya ve Türkiye?de yetiştirilen farklı organik ve ticari domates türlerine iki farklı analiz yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, organik ve ticari domateslerdeki toplam antioksidan kapasitesini belirleyerek iki ekotipin antioksidan kapasitesi üzerindeki etkilerinin kıyaslanmasıdır. Ayrıca toplam antioksidan kapasitesinin belirlenmesinde iki farklı yöntem kullanılarak, bu iki yöntemin sonuçlarının ve etkinliğinin kıyaslanması da hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda, Statgraphics Centurion XVI programı ile istatistiksel analizler yapılarak organik ve ticari domates türlerinin toplam antioksidan kapasiteleri arasında belirgin bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Kullanılan yöntemler kıyaslandığında, DPPH radikalinin yalnızca organik ortamda çözünebilir olması nedeniyle DPPH yöntemi kullanılarak hidrofilik antioksidanların ölçümü yapılamaması nedeniyle hem hidrofilik hem de lipofilik antioksidanların ölçülmesini sağlayan Modifiye Folin yönteminde elde edilen sonuçlar DPPH yönteminin verdiği sonuçlara kıyasla daha yüksek olarak gözlemlenmiştir. Ancak, reaksiyon mekanizmalarındaki farklılık, redoks potansiyeli, termodinamik etkinlik, çözücü etkisi ve benzeri nedenlerden dolayı iki farklı yöntemin hatta farklı reaksiyon koşulları altındaki aynı yöntemin dahi sonuçlarının aynı TEAC değerlerini vermeyebileceği unutulmamalıdır.
Antioxidants prevent poisoning, cell damage and cancer that is caused by free radicals in the human body. There is also a considerably increasing attention on the anti-aging effect of the antioxidants. In this study, two different methods were applied to organic and conventional tomato types grown in Spain and Turkey. The aim of this work was to determine the total antioxidant capacities of organic and conventional tomatoes and compare the two ecotypes according to their effects on total antioxidant capacities. In addition, researchers also intended to compare the efficiency of DPPH and Modified Folin methods, whose modified new versions were applied for tomatoes in this study. The results were analysed with Statgraphics Centurion XVI programme, which showed that there is not a significant difference between the organic and conventional agriculture types. It was concluded in this study that organic tomatoes do not provide more total antioxidant capacity values compared to conventional tomatoes. The same conclusion was obtained considering the results of two different methods. It was also concluded that, since DPPH radical is soluble only in organic medium, the method is not capable of determining hydrophilic antioxidant capacity. Therefore, modified FC method gave higher results compared to the ones of DPPH method. However, it should be kept in mind that, the results of two different assays and even the same assay under different reaction conditions, may not produce the same TEAC value for a given antioxidant compound or sample, because of the variations in antioxidant mechanisms, redox potential, thermodynamic efficiency, solvent effects, etc.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Antioksidan, DPPH Yöntemi, Modifiye Folin Yöntemi, Organik Domates, Ticari Domates, İspanya, Türkiye, Antioxidant, DPPH Assay, Modified Folin Assay, Organic Tomato, Conventional Tomato, Spain, Turkey
Alıntı