Fonksiyonalize Edilmiş Au Nanoparçacıkların Tersinir Yüzey Etkileşimleri

dc.contributor.advisor Kızıl, Ramazan tr_TR
dc.contributor.author Gürsoykont, Aylin tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:23Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:23Z
dc.date.issued 2009-07-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, biyotin ile fonksiyonel hale getirilen Au nanoparçacıkların, katı yüzey üzerine bağlanıp sökülebilecekleri gösterilmiştir. Bunun için öncelikle Au nanoparçacıklar sitrat indirgeme yöntemi ile sentezlenmiş, ardından nanoparçacıkların yüzey modifikasyonu noniyonik bir yüzey aktif madde varlığında karboksil sonlu alkantiyollerin kimyasal olarak bağlanması ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra karboksil grupları; (+)-biyotinil-3,6,9,-trioksaandekandiamin ve 2-(2- aminoetoksi) etanol ile reaksiyona sokularak, biyotin bağlanmış Au nanoparçacıklar elde edilmiştir. Bu aşamada Au nanoteller streptavidin ile kaplanmış, daha sonra streptavidin- biyotin spesifik moleküler ilişkisi kullanılarak katı yüzey üzerinde biyotin bağlanmış Au nanoparçacıklarla etkileşimleri incelenmiştir. Bu etkileşimin katı yüzey üzerinde tersinirliğini gözlemlemek için ortama serbest biyotin eklenmiştir. Au nanoparçacık-biyotin konjuge sistemleri absorbans ölçümleri ile karakterize edilmiş ve tersinir agregasyon ise alan emisyon taramalı elektron mikroskobu kullanılarak görüntülenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda biyotin ile fonksiyonel hale getirilen Au nanoparçacıkların katı yüzey üzerinde tersinir etkileşimde bulunabilecekleri gösterilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study we demonstrate reversible agregation of gold nanoparticles on solid surfaces. Firstly, gold nanoparticles were synthesized by citrate reduction method. Then, carboxyl-terminated alkanethiol was chemisorbed onto the surface of gold nanoparticles in the presence of a nonionic surfactant. Subsequently, the carboxyl groups were reacted with (+)-biotinyl-3,6,9,-trioxaundecanediamine and 2-(2-aminoethoxy)ethanol. Thus, biotinylated gold nanoparticles were produced. After that, gold nanorods were covered with streptavidin. Then, specific biomolecular interaction between streptavidin and biotin is used for investigating their interaction on solid surfaces. Reversibility of the aggregation was studied by adding free biotin. AuNP and biotin conjugated system was characterized by using UV-vis spectrophotometer. Reversible aggregation is obtained by field emission scanning electron microscopy. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2715
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Au nanoparçacık tr_TR
dc.subject Biyotin tr_TR
dc.subject Streptavidin tr_TR
dc.subject Gold Nanoparticles en_US
dc.subject Biotin en_US
dc.subject Streptavidin en_US
dc.title Fonksiyonalize Edilmiş Au Nanoparçacıkların Tersinir Yüzey Etkileşimleri tr_TR
dc.title.alternative Reversible Surface Interactions Of Functionalized Gold Nanoparticles en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9676.pdf
Boyut:
2.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama