Tasarım Sürecinde Sezgilerin Yeri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sevil, F. Seda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, tasarım sürecinin kilit noktası olarak düşünülen temel fikrin açığa çıkma anı ve sezgilerin tasarım sürecindeki yeri, tasarım olgusunun, tasarım bilgisi, tasarım süreci ve tasarımcının bilişsel tarzları bağlamında incelenmesi yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı tasarım sürecinin gizli kalmış ya da açıklanamaz görülen noktalarını açığa çıkararak, bunları görünür kılmak ve tasarımcının kullandığı farklı kapasiteleri bilinç düzeyine çıkartarak geliştirmesine olanak sağlamaktır. Tasarımcının kullandığı farklı bilgi türleri, bilme yolları araştırılarak özellikle sezgilerin tasarım sürecindeki gerçek değeri vurgulanmaya çalışılmıştır. Sezgiler, tasarımcının bilme/yapabilme bağlantısını kurmasını kolaylaştıran bir etken olarak ele alınmışlardır. Tasarım süreci, temsiliyet kavramı yardımıyla açıklanmaya çalışılmış, tasarımın yalnızca zihinsel bir faaliyet olmadığı, zihin-beden etkileşimini gerektirdiği, “eskiz” kavramının yardımıyla açıklanmıştır. Tasarım sürecinde sezgilerin yeri, kişisel görüşme yöntemiyle başarılı mimarlık öğrencileri üzerinde yapılan alan çalışmasıyla örneklenmeye çalışılmıştır.
In this study, the central idea which is thought as the key point of design process, its coming out moment, and the role of intuition in design process are tried to be explained in the context of design knowledge, design process and cognitive styles of designer. The aim of the study is to express the hidden and non-explicable points and make them come out and to give the opportunity to the designer to develop the different capacities by raising them to the level of consciousness. By researching the different kinds of knowledge the designer uses, the ways of knowing, especially the intuitions and their real value in the design process has been tried to be emphasized. Intuition is mentioned as a factor that makes easier the relationship of knowing/making. Design process is tried to be explained by the concept “representation”. The fact that design is not only a mental activity and requires mind-body interaction is expressed by the help of the concept of “design sketch”. The role of intuition in design process is tried to be modeled by the case study which is done with the successful students of architecture using the method of interview.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Sezgi, bilinç, tasarım, temsiliyet, eskiz, Intuition, consciousness, design, representation, sketch
Alıntı