Röntgen Filmleri Yardımıyla Üç Boyutlu Modelleme Ve Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-04
Yazarlar
Birgin, Gökçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ön kol kemiklerinin (ulna ve radius) özel olarak tasarlanıp üretilmiş bir model ile oluşturulmuş sistemde X-Işını teknolojisi kullanılarak röntgen filmleri çekilmiştir. Röntgen filmleri taranarak dijital hale getirilmiş ve DLT yöntemi kullanılarak resim (piksel) koordinatlarından üç boyutlu obje koordinatları elde edilmiştir. Elde edilen bu obje koordinatlarından üç boyutlu sayısal kol kemiği modeli üretilmiştir. Tasarlanıp üretilen model üzerindeki kontrol noktalarının DLT yöntemi kullanılarak koordinatları tekrar hesaplanmış ve hesaplanan koordinatlar ile model koordinatları karşılaştırılmıştır. Bu sayede nokta konum doğrulu hesaplanmış ve aynı alandaki akademik çalışmalar örnek alınarak yeterli doğrulukta olduğu gözlenmiştir. Ayrıca sonuç ürünün görsel olarak anlaşılır ve kolay yorumlanabilir olduğu görülmüştür.
In this study, radiographs of forehand bones (ulna and radius) have been taken using X-ray technology in a system composed of a specially designed and produced model. The radiographs have been scanned and digitized and three dimensional object coordinates have been obtained from picture (pixel) coordinates by using DLT method. With these object coordinates, the three dimensional digital arm bone model has been produced. The control point coordinates on the designed and produced model have been recalculated by DLT method and then compared to model coordinates. Thus, point and position have been correctly calculated and it’s accuracy has been checked in accordance with the academic studies in the same area. Besides, the final product has been found to be visually understandable and easily interpretable.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
X-Işını teknolojisi, Röntgen Filmi, 3B’lu Sayısal Modelleme, Sayısal Görüntü İşleme, Ulna, Radius, X-Ray technology, Radiograph, 3D Modeling, Digital Image Processing, Ulna, Radius
Alıntı