Proje Planlamasında İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi Ve Aycell Projesi Kule Dikim Çalışmalarında Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Muhammet Emin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Proje yönetimi sadece iş kalemlerinin planlanması, iş maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda optimum sürede kaliteli bir ürünün ortaya konulması değildir. Projenin başlangıcından bitimine kadar yukarıda anlatılan kritik proje birimlerinin aksamaması için çalışanların psikolojik yönlerinin organizasyonu yapılmalı, performans yönetimini de ele alarak çalışanlar arasındaki ilişkiler düzenlenmelidir. Bu çalışmada daha çok insan yönetimin bir projenin başarısında ne kadar önemli olduğu, insan ilişkilerinin düzenlenmemesi halinde projede ne gibi sorunlar ile karşılaşılabileceği ve proje süreçleri başarılı şekilde planlanmış olsa bile bunun başarıyı ne oranda azaltılabileceği üzerinde durulmuştur.
Project planning is not only the planning of work stages, reducing the expenses and performing a high quality product. From the beginning of the project to the completion, to avoid the discontinuity of the construction, psychological organisation and human relationship of the staff should also be managed. At this study, the importance of human relationship at a project is examined. It is discussed what kind of problems can occur if human management is not organised. Examples are shown how it reduces the success of the project without personnel management.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Proje yönetimi, İnsan Yönetimi, Motivasyon, Proje yöneticisi, Project management, human management, Project manager, Motivation
Alıntı