E-devlet’in Yararları Ve Vatandaşın Beklentileri: İ.t.ü. İşletme Fakültesinde Bir Alan Araştırması

dc.contributor.advisor Gözlü, Sıtkı tr_TR
dc.contributor.author Tüzel, Ali tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:09Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:09Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, e-devlet’in faydalarını ve vatandaşın e-devlet’ten beklentilerini tespit etmeye yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Dünyadaki ve Türkiye’deki e-devlet konulu çalışmalar, projeler, uygulamalar ve bilimsel yayınlar incelenmiştir. E-devlet’in temel özellikleri, bileşenleri ve faydaları ortaya konup alan araştırması gerçekleştirmek üzere bir anket oluşturulmuştur. Alan araştırması temel olarak planlama, anket tasarımı, veri toplama, veri düzenleme ve veri analizi aşamalarından oluşmaktadır. Ana kütlesi İ.T.Ü. İşletme Fakültesi olarak seçilen anket’te vatandaşın teknoloji sahipliği, teknoloji kullanımı, var olan e-devlet uygulamalarının kullanımı, devlet hizmetlerinin Internet yolu ile sunumuna yönelik beklentiler ve e-devlet konusundaki tutumlar ile ilgili çeşitli veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Teknoloji ile ilgili sorular e-devlet’in temel iletişim platformu olan Internet üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Internet erişim ortamı, sıklığı ve amacı ölçülmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this master thesis, a survey is conducted to determine the benefits of e-government and expectations of citizens. Many e-government projects, applications and scientific articles are examined. Main properties, components and advantages of e-government are presented and then a survey instrument is prepared to accomplish the research. The research is consisted of planning, survey design, data collection, data processing and data analysis steps. The population is the I.T.U. Faculty of Management. In the survey, related to citizen’s technology ownership, citizen’s technology usage, the usage of current e-government applications and expectations of government’s future e-government services are obtained. Because of the Internet’s importance in the e-government applications, the technology related questions in the survey are focused on Internet. The places that the citizens reach Internet, the frequency of Internet usage and main aims using Internet are measured. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2043
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject e-devlet tr_TR
dc.subject yararlar tr_TR
dc.subject vatandaşın beklentileri tr_TR
dc.subject e-government en_US
dc.subject benefits en_US
dc.subject expectations of citizens en_US
dc.title E-devlet’in Yararları Ve Vatandaşın Beklentileri: İ.t.ü. İşletme Fakültesinde Bir Alan Araştırması tr_TR
dc.title.alternative Benefits Of E-government And Expectations Of Citizens: A Survey At I.t.u. Faculty Of Management en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1567.pdf
Boyut:
1.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama