Türkiye`deki Kamu İhalelerinde Bir Proje Gerçekleştirme Biçimi Olarak Yapım Yönetimi Modeli

dc.contributor.advisor Çıracı, A. Murat tr_TR
dc.contributor.author Erbaş, İkbal tr_TR
dc.contributor.authorID 10001312 tr_TR
dc.contributor.department Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design Computing en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-05-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-19T18:10:24Z
dc.date.available 2015-08-19T18:10:24Z
dc.date.issued 2013-05-24 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Amacı kamu binalarının yapımında Yapımcı Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemi`nin (YYY PTS) uygulanması için mevcut sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek olan bu çalışmada, Kamu İhale Kanunu`na (KİK) uygun olarak gerçekleştirilen yapım işlerinde YYY PTS`nin uygulanmasına yönelik temel unsurların biçimlendirilmesine ilişkin ilke ve öneriler belirlenmiştir. Çalışmada AIA ve ConsensusDOCS tarafından YYY PTS için hazırlanan YYY PTS sözleşme dokümanlarıyla geleneksel proje teslim sisteminin uygulandığı KİK ihale ve sözleşme dokümanları, tasarım ve yapım hizmetleri açısından ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda her iki sistem arasındaki YYY PTS`ye özgü farklılıklar tespit edilmiştir. Tasarım ve yapım hizmetlerinin temininde YYY PTS’nin uygulanabilmesi için KİK’in mevcut ihale ve sözleşme dokümanlarında yapılması gerekli değişikliklerle ilgili ilke ve öneriler belirlenmiştir. Ayrıca söz konusu ilke ve önerilerin geçerliliğinin sağlanabilmesi için ilgili kanun ve yönetmeliklerde yapılması gerekli düzenlemeler çalışma kapsamında tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda ortaya konulan ilke ve öneriler, uzun süredir üzerinde akademik çalışmalar yapılmasına ve Türkiye’de bu alanda öğretim yapan az sayıda da olsa bazı öğretim kurumları bulunmasına rağmen, ülkemizde henüz uygulama alanı bulunmayan YYY PTS`nin, KİK`e uygun olarak gerçekleştirilen kamu binalarının yapımında uygulanması için atılan ilk ve en önemli temel adımı oluşturmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract This thesis aims to detect the principles and recommendations for implemantation of Construction Manager as Constructor (CMc) Project Delivery System in construction of public buildings, which are carried out in accordance with the Turkish Public Procurement Law (KIK). In this thesis the contract documents, which are prepared by AIA and ConsensusDOCS, have been compared with KIK contract documents in terms of design and construction services. In consequence of this comparision between the two systems, specific differences of CMc project delivery system have been identified. The principles and recommendations, which are related to changes in KIK bidding and contracting documents for using CMc project delivery system in implementation of design and construction services, have been determined. To ensure the validity of these principles and recommendations, the principles and recommendations in related laws and regulations have been also determined in the scope of this thesis. The principles and recommendations that presented at the result of this study, constitute the first and the most important step for practice of CMc Project Delivery System in construction of public buildings, which are carried out in accordance with KIK. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8577
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject KİK tr_TR
dc.subject Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sistemi tr_TR
dc.subject Yapımcı Yapım Yöneticisi tr_TR
dc.subject Geleneksel Proje Teslim Sistemi tr_TR
dc.subject Turkish Public Procurement Law en_US
dc.subject Construction Manager as a Constructor Project Delivery System en_US
dc.subject Construction Manager as a Constructor en_US
dc.subject Traditional Project Delivery System en_US
dc.title Türkiye`deki Kamu İhalelerinde Bir Proje Gerçekleştirme Biçimi Olarak Yapım Yönetimi Modeli tr_TR
dc.title.alternative Construction Management Project Delivery System As A Form Of Project Implementation In Turkish Public Procurement en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama