Türkiye`deki Kamu İhalelerinde Bir Proje Gerçekleştirme Biçimi Olarak Yapım Yönetimi Modeli

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-05-24
Yazarlar
Erbaş, İkbal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Amacı kamu binalarının yapımında Yapımcı Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemi`nin (YYY PTS) uygulanması için mevcut sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek olan bu çalışmada, Kamu İhale Kanunu`na (KİK) uygun olarak gerçekleştirilen yapım işlerinde YYY PTS`nin uygulanmasına yönelik temel unsurların biçimlendirilmesine ilişkin ilke ve öneriler belirlenmiştir. Çalışmada AIA ve ConsensusDOCS tarafından YYY PTS için hazırlanan YYY PTS sözleşme dokümanlarıyla geleneksel proje teslim sisteminin uygulandığı KİK ihale ve sözleşme dokümanları, tasarım ve yapım hizmetleri açısından ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda her iki sistem arasındaki YYY PTS`ye özgü farklılıklar tespit edilmiştir. Tasarım ve yapım hizmetlerinin temininde YYY PTS’nin uygulanabilmesi için KİK’in mevcut ihale ve sözleşme dokümanlarında yapılması gerekli değişikliklerle ilgili ilke ve öneriler belirlenmiştir. Ayrıca söz konusu ilke ve önerilerin geçerliliğinin sağlanabilmesi için ilgili kanun ve yönetmeliklerde yapılması gerekli düzenlemeler çalışma kapsamında tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda ortaya konulan ilke ve öneriler, uzun süredir üzerinde akademik çalışmalar yapılmasına ve Türkiye’de bu alanda öğretim yapan az sayıda da olsa bazı öğretim kurumları bulunmasına rağmen, ülkemizde henüz uygulama alanı bulunmayan YYY PTS`nin, KİK`e uygun olarak gerçekleştirilen kamu binalarının yapımında uygulanması için atılan ilk ve en önemli temel adımı oluşturmaktadır.
This thesis aims to detect the principles and recommendations for implemantation of Construction Manager as Constructor (CMc) Project Delivery System in construction of public buildings, which are carried out in accordance with the Turkish Public Procurement Law (KIK). In this thesis the contract documents, which are prepared by AIA and ConsensusDOCS, have been compared with KIK contract documents in terms of design and construction services. In consequence of this comparision between the two systems, specific differences of CMc project delivery system have been identified. The principles and recommendations, which are related to changes in KIK bidding and contracting documents for using CMc project delivery system in implementation of design and construction services, have been determined. To ensure the validity of these principles and recommendations, the principles and recommendations in related laws and regulations have been also determined in the scope of this thesis. The principles and recommendations that presented at the result of this study, constitute the first and the most important step for practice of CMc Project Delivery System in construction of public buildings, which are carried out in accordance with KIK.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
KİK, Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sistemi, Yapımcı Yapım Yöneticisi, Geleneksel Proje Teslim Sistemi, Turkish Public Procurement Law, Construction Manager as a Constructor Project Delivery System, Construction Manager as a Constructor, Traditional Project Delivery System
Alıntı