Zeytinde Sitrinin Oluşumuna Sıcaklık, Süre Ve Tuz Konsantrasyonunun Etkisi

dc.contributor.advisor Heperkan, Dilek tr_TR
dc.contributor.author Şişmanoğlu, Gülçin tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-09T10:18:51Z
dc.date.available 2015-06-09T10:18:51Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, zeytinde Penicillium citrinum tarafından sitrinin oluşturulmasına sıcaklık, süre ve tuz konsantrasyonunun etkisi incelenmiştir. Çekirdeksiz, konserve siyah zeytinler P. citrinum ile aşılanarak, farklı sıcaklık derecelerinde (+4C, 20C, 25C, 30C ve 35C) 30 gün inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresince yapılan mikotoksin analizleri ile zeytinde oluşan sitrinin miktarları belirlenmiştir. 30C de oluşan sitrinin miktarının, diğer sıcaklık derecelerinde oluşan miktarlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu nedenle çalışmanın ikinci aşamasında bu sıcaklık derecesi seçilmiştir. %6 ve %9 NaCl içeren salamuraların zeytinde P. citrinum gelişimi üzerine etkisi incelenmiştir. Küf sayımı, hazırlanan dilüsyonlardan Dichloran-Bengal-Chloramphenicol Agar (DRBC) üzerine yayma plak yöntemiyle yapılmıştır. %6 ve %9 NaCl konsantrayonunun küfün gelişmesini etkilemediği belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında P.citrinum ile aşılanan zeytinler saf su, %6 NaCl ve %9 NaCl içeren salamura içinde 30C de 30 gün süreyle inkübe edilmiş, zeytinde ve salamurada sitrinin oluşumu incelenmiştir. Artan tuz konsantrasyonuna bağlı olarak sitrinin oluşumu azalmıştır. %9 NaCl konsantrasyonunda sitrinin oluşumu belirlenmemiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, influence of temperature, time and salt concentration on citrinin production by Penicillium citrinum in olive was investigated. Pitted black olives inoculated with P. citrinum were incubated for 30 days at different temperatures (+4C, 20C, 25C, 30C and 35C). During the incubation, citrinin detection was made periodically. Citrinin formation in olive was found to have high values at 30C. Therefore, this temperature was chosen in the second stage of this study. Effect of 6% and 9% salt concentration on P. citrinum growth was investigated further. For counting of moulds, appropriate dilutions were made and Spreading Method to Dichloran-Bengal-Chloramphenicol Agar (DRBC) was used. It was found that salt concentration has no significant influence on the number of moulds. In the second stage of the study, olives inoculated with P. citrinum were incubated in distiled water and pickles containing 6% and 9% NaCl for 30 days at 30C. Depending on the increasing salt concentration, formation of citrinin decreased. It was not detected in the 9% NaCl concentration. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4431
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Zeytin tr_TR
dc.subject Penicillium citrinum tr_TR
dc.subject sitrinin tr_TR
dc.subject sıcaklık tr_TR
dc.subject süre tr_TR
dc.subject tuz konsantrasyonu tr_TR
dc.subject Olive, Penicillium citrinum, citrinin, temperature, time, NaCl concentration en_US
dc.title Zeytinde Sitrinin Oluşumuna Sıcaklık, Süre Ve Tuz Konsantrasyonunun Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Influence Of Temperature, Time And Salt Concentration On Citrinin Production In Olive en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2177.pdf
Boyut:
3.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama