Kazakistan inşaat sektöründe proje yönetimi ve verimlilik incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
26.03.2012
Yazarlar
Moldabekov, Yerbol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmanın ilk bölümünde Kazakistan bölge koşulları, piyasa yapısı ve şartları değerlendirilmiştir. Ülke inşaat sektörünün yapısı ve özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri açıklanmıştır. İnşaat projelerini planlamakta ve yönetmekte kullanılan planlama teknikleri ve araçları anlatılmıştır ve Primavera Project Planner programını kullanılarak Kritik Yol Metodu (CPM) ile bir proje üzerinde planlama yapılmıştır. Çalışmada Bayındırlık ve İskan Bakanlığının İnşaat Birim Fiyat Analizleri ile SSCB döneminde hazırlanmış olan ve BDT ülkelerinde kısmen günümüzde de kullanılmakta olan Ortak Standartlar ve Fiyatlar (Единые Нормы и Расценки, ЕНиР) analizlerinin detaylı karşılaştırılması yapıldı. İlknur Özdemir’in yüksek lisans tezinde incelemiş olduğu konut projesi üzerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı verimlilik bilgileri, kamu ihalelerine katılma yeterliliğine sahip üç inşaat firmasından elde edilen verimlilik değerleri ve Ortak Standartlar ve Fiyatlar analizlerinden elde edilen verimlilik bilgilerini karşılaştırarak verimlilik analizi yapılmıştır.
In the first part of this graduate thesis research Kazakhstan and its market structure and conditions are described. Kazakhstan construction industry and its characteristics, strengths and weaknesses are identified. Methods and properties used in planning and managing construction projects are briefly discussed and computer based planning of a case project using the Primavera Project Planner as a property and Critical Path Method as a method was performed. Productivity data of Ministry of Public Works and Settlement of Turkey and USSR Uniform Standards and Prices were compared in detail. Residential project introduced in the master thesis of Ilknur Özdemir was studied in terms of Ministry of Public Works and Settlement productivity data, Uniform Standards and Prices productivity data and three construction firms attending in public biddings productivity data. The results obtained from these three different sources were compared and analyzed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Kazakistan, inşaat, proje yönetimi, verimlilik, Kazakhstan, construction, project management, productivity
Alıntı