Kömür Biyokütle Karışımlarının Briketlenmesi

dc.contributor.advisor Açma, Hanzade tr_TR
dc.contributor.author Dahiloğlu, Emine tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-10-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:19Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:19Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ülkemizdeki farklı termik santrallerde (Tunçbilek, Afşin Elbistan, Sivas-Kangal, Orhaneli Yatağan, Soma, Kemerköy, Çan) kullanılan farklı özelliklere sahip linyit kömürleri, biyokütle ile karıştırılıp briketlenmesi açısından incelenmiş ve Afşin Elbistan linyiti seçilmiştir. Afşin Elbistan linyiti ve biyokütle numuneleri (fındık kabuğu, yağsız pirina ve ayçiçeği ile pirinç kabuğu) farklı çalışma şartlarında standartlara uygun ve sağlam briketler üretmek amacıyla (bağlayıcı ilaveli ve ilavesiz) briketlenmiştir. Bağlayıcı olarak farklı oranlarda melas, linobind ve sülfit likörü kullanılmıştır. Briket numunelerinin suya dayanım, kırılma ve düşme sağlamlık testleri gerçekleştirilmiştir. En uygun briketleme basıncının 60 ton, biyokütle oranının % 5 olduğu saptanmıştır. Bağlayıcı olarak melas ve sülfit likörü kullanımının, briketlerin suya dayanıklılıklarını artırdığı görülmüştür. Bağlayıcı kullanımının üretilen briket numunelerinin düşme ve kırılma sağlamlıklarına ise olumlu bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kömür, Biyokütle, Briketleme Bilim Dalı Sayısal Kodu: 603.01.02 tr_TR
dc.description.abstract In this study, different coal samples were obtained from thermal power plants (Tunçbilek, Afşin-Elbistan, Sivas-Kangal, Orhaneli, Yatağan, Soma, Kemerköy, Çan). Briquetting of coal samples which have different physical properties with biomass mixtures was investigated and Afşin-Elbistan lignite was chosen as the most appropriate one. Afşin-Elbistan lignite and the biomass samples (nut shell, olive residue, sunflower and rice husk) were briquetted in different conditions (with or without a binder) to be able to produce durable briquetts. Melas, linobind and sulphur in different ratios were used as binders. Water resistance, compressive strength and shatter Index the briquetts were measured. Briquetting pressure of 60 ton and the biomass ratio of 5% were determined as the most appropriate values for the briquetting. It was clearly seen that the usage of melas and sulphur as binders increased the water resistance of the briquetts. It was also determined that the usage of binder in the produced briquett samples had not any positive effect on the compressive strength and shatter Index. Keywords: Coal, Briquetting, Biomass Science Code: 603.01.02 en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2694
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kömür tr_TR
dc.subject biyokütle tr_TR
dc.subject briketleme. tr_TR
dc.subject Coal en_US
dc.subject biomass en_US
dc.subject briquetting. en_US
dc.title Kömür Biyokütle Karışımlarının Briketlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Briquetting Of Coal Biomass Mixtures en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8913.pdf
Boyut:
817.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama