Kömür Biyokütle Karışımlarının Briketlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Dahiloğlu, Emine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemizdeki farklı termik santrallerde (Tunçbilek, Afşin Elbistan, Sivas-Kangal, Orhaneli Yatağan, Soma, Kemerköy, Çan) kullanılan farklı özelliklere sahip linyit kömürleri, biyokütle ile karıştırılıp briketlenmesi açısından incelenmiş ve Afşin Elbistan linyiti seçilmiştir. Afşin Elbistan linyiti ve biyokütle numuneleri (fındık kabuğu, yağsız pirina ve ayçiçeği ile pirinç kabuğu) farklı çalışma şartlarında standartlara uygun ve sağlam briketler üretmek amacıyla (bağlayıcı ilaveli ve ilavesiz) briketlenmiştir. Bağlayıcı olarak farklı oranlarda melas, linobind ve sülfit likörü kullanılmıştır. Briket numunelerinin suya dayanım, kırılma ve düşme sağlamlık testleri gerçekleştirilmiştir. En uygun briketleme basıncının 60 ton, biyokütle oranının % 5 olduğu saptanmıştır. Bağlayıcı olarak melas ve sülfit likörü kullanımının, briketlerin suya dayanıklılıklarını artırdığı görülmüştür. Bağlayıcı kullanımının üretilen briket numunelerinin düşme ve kırılma sağlamlıklarına ise olumlu bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kömür, Biyokütle, Briketleme Bilim Dalı Sayısal Kodu: 603.01.02
In this study, different coal samples were obtained from thermal power plants (Tunçbilek, Afşin-Elbistan, Sivas-Kangal, Orhaneli, Yatağan, Soma, Kemerköy, Çan). Briquetting of coal samples which have different physical properties with biomass mixtures was investigated and Afşin-Elbistan lignite was chosen as the most appropriate one. Afşin-Elbistan lignite and the biomass samples (nut shell, olive residue, sunflower and rice husk) were briquetted in different conditions (with or without a binder) to be able to produce durable briquetts. Melas, linobind and sulphur in different ratios were used as binders. Water resistance, compressive strength and shatter Index the briquetts were measured. Briquetting pressure of 60 ton and the biomass ratio of 5% were determined as the most appropriate values for the briquetting. It was clearly seen that the usage of melas and sulphur as binders increased the water resistance of the briquetts. It was also determined that the usage of binder in the produced briquett samples had not any positive effect on the compressive strength and shatter Index. Keywords: Coal, Briquetting, Biomass Science Code: 603.01.02
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kömür, biyokütle, briketleme., Coal, biomass, briquetting.
Alıntı