İstanbul’un Yeşil Alan Sisteminin, Planlama Kriterleri Açısından İrdelenmesi

dc.contributor.advisor Türkoğlu, Handan tr_TR
dc.contributor.author Dil, Murat tr_TR
dc.contributor.department Peyzaj Planlama tr_TR
dc.contributor.department Landscape Planning en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-03-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-15T14:06:31Z
dc.date.available 2015-12-15T14:06:31Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada ele alınan problem, kentin gelişim süreciyle değişen yapısına da bağlı olarak, mevcut yeşil alan sisteminin yetersizliği ve planlama kriterleri açısından da uygun olmadığıdır. Tezin amacı, İstanbul’un mevcut yeşil alanlarını, planlama kriterleri açısından değerlendirerek sorunların tespit edilmesi ve bu çerçevede .çözüm önerileri geliştirerek bir yeşil sistem önerisinin geliştirilmesidir. Tez beş bölümden oluşmaktadır. Tezin giriş bölümü olan birinci bölümde, amaç, kapsam ve yöntem tanıtılmıştır. İkinci bölümde, yeşil alan kavramı, standartlar ve yeşil alan planlama kriterleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde tarihi süreç içinde İstanbul’un yeşil alan gelişimi; Osmanlı öncesi dönem, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi ve 1980 sonrası olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise önce İstanbul’un genel özellikleri, arazi kullanımı, nüfus yapısı ve ulaşım durumu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin ardından alana ait mevcut yeşil alan verileri mahalle, semt ve kent ölçeğinde elde edilmiştir Oluşturulan sistemde, mevcut yeşil alanlar, planlama kriterlerine göre irdelenmiştir. Sonuçlar ve öneriler bölümünde, önceki bölümde ortaya konulan sorunlar ve yetersizlikler göz önünde bulundurularak, bir yeşil sistem önerisi getirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study will focus on the problem of insufficiency of green areas. The aim of the study is, to evaluate the green areas in Istanbul by comparing them with the planning principles. After the evaluation, to develop a suggestion of a new system of green areas in Istanbul. The study includes five sections. In the first section, the aim, the extent end the methodology of the study is introduced. In the second section, the green areas are described; standards and the planning criteria of green areas are explained. The third section explains how the changes in the green areas in Istanbul since the Roman Empire. The fourth section is the research section; the general information about the city of Istanbul, its land uses, demography and transportation are depicted. Additionally, in the city, district and neighborhood scale, the existing green areas are obtained. The fifth section is about the results. In the light of the hitherto gathered information, suggestions have been made about the new system of green areas in Istanbul. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11427
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Planlama kriterleri tr_TR
dc.subject Yeşil sistem tr_TR
dc.subject Plannig criteria en_US
dc.subject Gren system en_US
dc.title İstanbul’un Yeşil Alan Sisteminin, Planlama Kriterleri Açısından İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Analysing The System Of Green Areas In Istanbul For Planning Criteria en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8243.pdf
Boyut:
21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama