Distribution Of Quaternary Deformation Along The Coasts Of Cyprus, İnferences From Marine Terraces

dc.contributor.advisor Yıldırım, Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Altınbaş, Cevza Damla tr_TR
dc.contributor.authorID 602141005 tr_TR
dc.contributor.department Solid Earth Sciences en_US
dc.contributor.department Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalı tr_TR
dc.date 2018 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-07-01T08:10:47Z
dc.date.available 2019-07-01T08:10:47Z
dc.date.issued 2018-05-08 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, Yüksek Lisans en_US
dc.description Tez (eng) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.abstract Cyprus is located on the subduction zone between African and Eurasia Plates. The topography of the island is a result of distributed deformation associated with the subduction related processes in the south of the Eurasia Plate. Trodos and Kyrenia mountains are major morphotectonic units that integrally tied to plate boundary deformations. The presence of uplifted marine terraces is piece of evidence of subduction related active deformation in the part of the island. To understand rate and pattern of deformation, I conducted geomorphic mapping of marine terraces by ArcGIS and analyzing of paleo-cliffs by TerraceM Matlab based program. As a result of these analyzes I calculated the uplift rates with reference to MIS 5. Here will present morphotectonic implications from temporal and spatial distribution of marine terraces along the Cyprus. en_US
dc.description.abstract Kıbrıs adası, Afrika ve Avrasya Plakaları arasındaki dalma-batma bölgesinde bulunmaktadır. Adanın topografyası Avrasya plakasının güneyindeki dalma-batma ile ilişkili deformasyonların bir sonucudur. Trodos ve Girne Dağları, plaka sınır deformasyonlarına bütün olarak bağlı büyük morfotektonik birimlerdir. Yükselen deniz teraslarının varlığı adanın bir bölümünde dalma-batmaya bağlı aktif deformasyonun bir parçasıdır. Deformasyonun hızını ve desenini anlamak için ArcGIS ile denizel terasların jeomorfik haritalamasını ve eski kıyı çizgisi yüksekliklerinin Matlab tabanlı bir program olan Terracem tarafından analiz edilmesi sağladım. Bu analizler sonucunda MIS 5'e göre yükselme hızlarını hesapladım. Burada, denizel terasların yükselme hızlarının zamansal ve mekansal dağılımının Kıbrıs'ın geneline olan morfotektonik etkileri sunulmuştur. tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18029
dc.language eng tr_TR
dc.publisher Eurasia Institute of Earth Sciences en_US
dc.publisher Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject Geography en_US
dc.subject Morphology en_US
dc.subject Coğrafya tr_TR
dc.subject Morfoloji tr_TR
dc.title Distribution Of Quaternary Deformation Along The Coasts Of Cyprus, İnferences From Marine Terraces en_US
dc.title.alternative Kıbrıs Kıyılarında Kuvaterner Deformasyonun Dağılımı, Denizel Teraslardan Çıkarımlar tr_TR
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
602141005.pdf
Boyut:
4.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama