Distribution Of Quaternary Deformation Along The Coasts Of Cyprus, İnferences From Marine Terraces

thumbnail.default.alt
Tarih
2018-05-08
Yazarlar
Altınbaş, Cevza Damla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Eurasia Institute of Earth Sciences
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü
Özet
Cyprus is located on the subduction zone between African and Eurasia Plates. The topography of the island is a result of distributed deformation associated with the subduction related processes in the south of the Eurasia Plate. Trodos and Kyrenia mountains are major morphotectonic units that integrally tied to plate boundary deformations. The presence of uplifted marine terraces is piece of evidence of subduction related active deformation in the part of the island. To understand rate and pattern of deformation, I conducted geomorphic mapping of marine terraces by ArcGIS and analyzing of paleo-cliffs by TerraceM Matlab based program. As a result of these analyzes I calculated the uplift rates with reference to MIS 5. Here will present morphotectonic implications from temporal and spatial distribution of marine terraces along the Cyprus.
Kıbrıs adası, Afrika ve Avrasya Plakaları arasındaki dalma-batma bölgesinde bulunmaktadır. Adanın topografyası Avrasya plakasının güneyindeki dalma-batma ile ilişkili deformasyonların bir sonucudur. Trodos ve Girne Dağları, plaka sınır deformasyonlarına bütün olarak bağlı büyük morfotektonik birimlerdir. Yükselen deniz teraslarının varlığı adanın bir bölümünde dalma-batmaya bağlı aktif deformasyonun bir parçasıdır. Deformasyonun hızını ve desenini anlamak için ArcGIS ile denizel terasların jeomorfik haritalamasını ve eski kıyı çizgisi yüksekliklerinin Matlab tabanlı bir program olan Terracem tarafından analiz edilmesi sağladım. Bu analizler sonucunda MIS 5'e göre yükselme hızlarını hesapladım. Burada, denizel terasların yükselme hızlarının zamansal ve mekansal dağılımının Kıbrıs'ın geneline olan morfotektonik etkileri sunulmuştur.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, Yüksek Lisans
Tez (eng) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans
Anahtar kelimeler
Geography, Morphology, Coğrafya, Morfoloji
Alıntı