Ev Tipi Yıkamanın Çeşitli İplik Ve Örgü Tipinden Mamul Viskon Kumaşlar Üzerindeki Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Arslan, Başak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle viskon lifinden mamul kumaşlar üzerinde etkili olan yıkama parametreleri incelenmiş ve viskon lifinin hassas yapısına uygun bir yıkama koşulu oluşturulmuştur. Sonraki aşamada, ev tipi yıkamanın etkileri %100 viskon ve %96/4 viskon/likra içeriğine sahip, ring, vortex ve sirospun iplik teknolojileriyle üretilen, gevşek, orta ve sıkı ayarda örülen süprem, ribana ve interlok temel örgüleri üzerinde araştırılmıştır. İncelenen boyutsal ve fiziksel etkiler boyutsal değişim, may dönmesi, kırışma, patlama mukavemeti değişimi, boncuklanma ve aşınma dayanımıdır. Yıkamanın etkilerini saptayabilmek amacıyla yıkanmamış ve ardışık olarak beş defa yıkanmış numunelere ait sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda viskon ve viskon/likra içerikli çeşitli tiplerdeki kumaşların boyutsal özelliklerinin yıkamadan çok fazla etkilendiği, buna karşılık fiziksel özelliklerde yıkama etkisiyle meydana gelen değişimlerin daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bundan başka lif tipi, iplik tipi, örgü tipi ve örgü sıklığının kumaşların yıkamaya karşı olan performansını etkilediği belirlenmiştir.
In this study, firstly the effective parameters of washing on viscose fabrics are investigated and a washing condition which is convenient for delicate structure of viscose fiber is formed. In later stage, the effects of home laundering are searched on 100% viscose and 96/4% viscose/lycra single jersey, rib and interlock basic knits at loose, medium and tight knit densities produced by ring, vortex and sirospun yarn spinning technologies. The dimensional and physical effects which are studied are dimensional change, skewness, wrinkling, bursting strength loss, pilling and abrasion resistance. To determine the effects of washing the results of unwashed fabrics and fabrics subjected to five consecutive cycles are evaluated statistically. At the end of the study, the following results are obtained. The dimensional properties of various types of viscose and viscose/lycra fabrics are affected by washing too much, on the other hand the changes occurred at physical properties of fabrics are less. Moreover, it is determined that fiber type, yarn type, knitting type and knitting density affect the performance of fabrics against washing.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Viskon, ev tipi yıkama, yıkamanın etkileri, boyutsal özellikler, fiziksel özellikler, Viscose, home laundering, laundering effects, dimensional properties, physical properties
Alıntı