Tekil Yük Etkisi Altındaki Ankastre Mesnetli Kirişin Yerel Olmayan Elastisite Yöntemiyle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ateş, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yerel olmayan elastisite yöntemi ile tekil yükle yüklenmiş bir kirişin şekil değiştirmesinin hesaplanması için yeni fonksiyon elde edilmiştir. Fonksiyonlar geometrik ve dinamik sınır koşullarını da içermektedir. Bu yeni formülasyon, tekil yük etkisi altındaki ankastre mesnetli kirişler için geçerlidir. Buradaki amaç, eğilmeye çalışan kirişin yerel olmayan elastisite yöntemi ile bulunan şekil değiştirme değerlerinin klasik yöntemlerle bulunan değerlerle karşılaştırılmasıdır. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, önerilen yöntemlerle geliştirilen şekil değiştirme formülasyonunun yeterli yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.
In this study the deformation in a cantilvered bar subjected to a point load is investigated within the framework of nonlocal elasticity. The functional also contains both the geometric and the dynamic boundary conditions. This new formulation is valid for the cantilevered bar which subjected to a point load. The aim is to compare the deformation in a cantilevered bar using nonlocal elasticity with the classic evaluation. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Yerel Olmayan Elastisite, Eringen Denklemi, Çekirdek Fonksiyonu, onlocal Elasticity, Eringen’s Constitutive Equation, Kernel Function
Alıntı