Gerçek Zamanda Bir Sıcaklık Sısteminin Parametrelerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Durmuş, Kazım
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu tezde gerçek zamanda bir sıcaklık sisteminin parametrelerinin belirlenmesi ele alınmıştır. Çalışmalarda servo ve regülator konrolü GMV Özuyarlamalı Konrol Ediciler ve PID Konrol Ediciler kullanılarak belirli referans değerleri etrafında yapılmıştır. Prosesin mertebesi Cohen ve Coon metodu kulanılarak elde edilmiştir ve bu değerler PID için doğrudan kullanılmış, diğeri içinse numerik hesaplama ile sürekli yenilenmiştir. Daha sonra değişik servo ve regülatör konrolü için kontrol edici performansı incelenmiştir.
: In this thesis, online process identification of a heating system is carried out. This is done by servo and regulatory control around certain set points using the GMV Self-Tuning Controller and a classical PID Controller. The process order is determined by Cohen and Coon method, and the parameters for the PID Controller are used directly, but for the other controller it is found by numerical estimation and updated continuously. Then the output performance of the controller is observed for different servo and regulatory changes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
: Proses İdentifikasyonu, Genelleştirilmiş Minimum Varians Özuyarlamalı Konrol Ediciler, PID Konrol Ediciler, Tekil Değer Parçalanması, Servo Kontrol, Regülator Kontrol, Dinamik Davranış, Açık Sistem, Kapalı Sistem, Process identification, Generalized Minimum Variance Self-Tuning Controller, PID Controller, Singular Value Decomposition, Servo Control, Regulatory Control, Dynamic behavior, Open-loop, Closed-loop
Alıntı