Türkiyedeki Ekonomik Gelişmelerin Ulaştırma Talebine Etkileri.

dc.contributor.advisor Evren, Güngör tr_TR
dc.contributor.author Güler, Taylan tr_TR
dc.contributor.department Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Transportation Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-12T10:16:38Z
dc.date.available 2015-11-12T10:16:38Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Buna benzer bir çalışma daha önce Avrupa da bazı ülkelerde yapılmış olan çalışmalar ışığında yapılmıştır. Yapılmak istenen belli yıllar arasında ulaştırma ile ekonominin ilişkisini araştırmaktır. 1960-1998 yılları arasını kapsayan değerlendirmede bazı ekonomik veriler ile Türkiye deki ulaştırma talepleri arasındaki ilişki regresyon yöntemiyle araştırılmış elde edilen anlamlı ilişkiler yorumlanarak gelecekle ilgili bir takım talep tahminlerinde bulunulmuştur. Ekonomi ulaştırma talebi ilişkisi araştırılırken bahsi geçen yıllardaki gayri safi milli hasıla değerleri kullanılmıştır. Gayri safi milli hasıla değerleri altı farklı şekilde ele alınmıştır. Bunlar gsmh(tarım), gsmh(sanayi), gsmh(hizmetler) ve gsmh(imalat) sektörlerin oluşturduğu değerlerdir. Ayrıca bunların yanında kişi başı gayri safi milli hasıla değeri de kullanılan bir başka veri olmuştur. Bu karşılaştırmalar sonucunda bazı regresyon denklemleri elde edilmiş ve bunlar talep tahminlerinde kullanılmıştır.Çıkan tahminler elimizde olan bazı ölçülmüş değerlerle karşılaştırılmış ve yapmış olduğumuz çalışmanın nasıl sonuçlar verdiği saptanmıştır. Çalışmada dört ulaştırma türü incelenmiş ve her ulaştırma türü için ayrı regresyon çalışmaları yapılmıştır. Böylece her ulaştırma türüne olan talep tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ulaştırma üzerinde etkisi olduğu düşünülen nüfus değerleri de çalışmada kullanılmış, bu değer ve kbgsmh’nin beraber kullanılması ile yapılan regresyon çalışmalarında nüfusun taşıma üzerindeki etkisi de incelenmiş ve bu değerlere dayanılarak gelecekle ilgili talep tahminlerinde bulunulmuştur. Son olarak çalışmadan çıkan sonuçlar yorumlanmış ve bu sonuçların gelecekle ilgili kararlarımızı nasıl etkileyeceği tespit edilmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the purpose is that what the relation between demand of transportation and economic development. In Europe, that has been searched before like this study. Same economic data used in this study which belong to 1960-1998.In this study the connection has been searched between economy and transportation. Those economic data are gross national product(GNP), GNP(agriculture), GNP(industry), GNP(services), GNP(manufacturing). These data used for comparing with economic progress, after that some demand function were determined, The trafic had been estimated with those function. Those results were compared with real result consequently, we can see how much we get closed to real results. In this study the transportation has been investigated in four part. Those are road ,rail,air and waterway. These were compared saparetly with economic development. All these result indicate us how economic development influence different transport system. By the way, population has effect on transportation, consequently we need to know how this date infiluence demand of transportation. This were used with gross national product per person for comparing to economy. Those result also used for estimating trafic in future. Finally all those results come together and helped our decision. All these results will help the people to make their politic decision. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10294
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ulaştırma tr_TR
dc.subject Talep Analizi tr_TR
dc.subject Gsmh tr_TR
dc.subject Karayolu tr_TR
dc.subject Havayolu tr_TR
dc.subject Denizyolu tr_TR
dc.subject Demiryolu. tr_TR
dc.subject Transportation en_US
dc.subject Demand Analysis en_US
dc.subject Gnp en_US
dc.subject Road en_US
dc.subject Air en_US
dc.subject Waterway en_US
dc.subject Rail en_US
dc.title Türkiyedeki Ekonomik Gelişmelerin Ulaştırma Talebine Etkileri. tr_TR
dc.title.alternative The Influence Of Economic Development On Tansportation en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1665.pdf
Boyut:
3.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama