Tekirdağ Malkara Linyit Kömürünün Farklı Sıcaklıklarda Farklı Oksi Yakma Koşullarında Yakılmasında Optimum Sıcaklık Ve Oksijen Miktarının Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Açma, Hanzade tr_TR
dc.contributor.author Çekiç, Yusuf tr_TR
dc.contributor.authorID 10077696 tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-05-18T12:39:37Z
dc.date.available 2018-05-18T12:39:37Z
dc.date.issued 2015-06-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın ilk aşamasında kuru hava kullanılarak 400, 500, 600, 700 0C sıcaklıklarda boru fırında Tekirdağ –Malkara kömürünün yakma deneyleri yapılmıştır.Daha sonra kömürün yakma deneyleri %50 O2 ve %50 N2 içeren ortamda yine 400, 500, 600 ve 700 0C sıcaklıklar için yapılmıştır. Yakma deneyleri sonucu oluşan numuneler için de ısıl değer analizi ve termal analiz cihazında kısa analiz yapılmıştır. Aynı deneyler %40 O2 ve %60 N2 içeren ortamda aynı sıcaklık değerleri için tekrarlanmıştır. Oksijen miktarını ne kadar daha azaltabileceğimizi görmek için %30 O2 ve %70 N2 içeren ortam içinde yukarıda belirtilen deneyler tekrarlanmıştır. Bir sonraki aşamasında, %60 O2 ve %40 N2 içeren ortamda 300 ve 400 0C için Tekirdağ-Malkara kömürünün boru fırında yakma deneyleri yapılmıştır Yanmadan elde edilen numunelerin ısıl değer analizleri ve kısa analizleri yapılmıştır.  300 0C'de yüzde 60 oksijen içeren ortamda gerçekleştirilen yakma deneyinde tam yanma gerçekleşmediği aynı deney yüzde 65 oksijen içeren ortam içinde tekrarlanmıştır. 400 0C'de yüzde 60 oksijen içeren ortamda gerçekleştirilen yakma deneyinde tam yanma gerçekleştiği için aynı deney yüzde 55 oksijen içeren ortam içinde tekrarlanmıştır.Yanma neticesinde elde edilen numunlerin ısıl değer, kısa analiz, elementel analiz, FTIR(Fourier kızılötesi dönüşüm spektroskopisi), XRD, XRF, Tanecik boyutu dağılım ve BET analizleri yapılarak tam yanmanın gerçekleştiği optimum oksi yanma koşulları belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The first stage in this study using dry air 400, 500, 600, 700 0C in the horizantal tube furnace combustion tests of Tekirdağ -Malkara coal was performed. Then, combustion tests were made in media containing %50 O2 and %50 N2 again for 400, 500, 600 and 700 0C temperatures.The same experiments were repeated for the same  temperature in the same media containing a %40 O2 and %60 N2.To see how we can further reduce the amount of oxygen, experiments mentioned above was repeated for the media containing % 30 O2 and %70 N2. At a later stage, combustion tests of Tekirdag-Malkara coal was made in the media containing %60 O2 and %40 N2 for 300 and 400 0C by using horizontal tube furnace. Calorific value analysis and short analysis of the sample obtained by combustion were performed. In experiments carried out in the combustion media containing 60 percent oxygen at 300 0C same experiment was repeated in media containing 65 percent oxygen which complete combustion happened. Because of complete combustion result at 400 0C in media containing 60 percent oxygen, same combustion experiment was repeated in media containing 55 percent oxygen for the same temperature.Combustion experiment of Tekirdağ Malkara coal was held in tube furnace. Calorific value, short analysis, elemental analysis, FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), XRD, XRF, Particle size distrubution and BET analysis has done to samples which obtained from the combustion to determine optimum oxy combustion condition for complete combustion. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15396
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tekirdağ Malkara Linyit tr_TR
dc.subject Oksi Yakma tr_TR
dc.subject Tekirdag Malkara Lignite en_US
dc.subject Oxy Combustion en_US
dc.title Tekirdağ Malkara Linyit Kömürünün Farklı Sıcaklıklarda Farklı Oksi Yakma Koşullarında Yakılmasında Optimum Sıcaklık Ve Oksijen Miktarının Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Optimum Temperature And Oxygen Content  by Burning Tekirdağ Malkara Lignite Coal At Different Temperature And  different Oxy Fuel Conditions en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10077696.pdf
Boyut:
2.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama