Tekirdağ Malkara Linyit Kömürünün Farklı Sıcaklıklarda Farklı Oksi Yakma Koşullarında Yakılmasında Optimum Sıcaklık Ve Oksijen Miktarının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-06-25
Yazarlar
Çekiç, Yusuf
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın ilk aşamasında kuru hava kullanılarak 400, 500, 600, 700 0C sıcaklıklarda boru fırında Tekirdağ –Malkara kömürünün yakma deneyleri yapılmıştır.Daha sonra kömürün yakma deneyleri %50 O2 ve %50 N2 içeren ortamda yine 400, 500, 600 ve 700 0C sıcaklıklar için yapılmıştır. Yakma deneyleri sonucu oluşan numuneler için de ısıl değer analizi ve termal analiz cihazında kısa analiz yapılmıştır. Aynı deneyler %40 O2 ve %60 N2 içeren ortamda aynı sıcaklık değerleri için tekrarlanmıştır. Oksijen miktarını ne kadar daha azaltabileceğimizi görmek için %30 O2 ve %70 N2 içeren ortam içinde yukarıda belirtilen deneyler tekrarlanmıştır. Bir sonraki aşamasında, %60 O2 ve %40 N2 içeren ortamda 300 ve 400 0C için Tekirdağ-Malkara kömürünün boru fırında yakma deneyleri yapılmıştır Yanmadan elde edilen numunelerin ısıl değer analizleri ve kısa analizleri yapılmıştır.  300 0C'de yüzde 60 oksijen içeren ortamda gerçekleştirilen yakma deneyinde tam yanma gerçekleşmediği aynı deney yüzde 65 oksijen içeren ortam içinde tekrarlanmıştır. 400 0C'de yüzde 60 oksijen içeren ortamda gerçekleştirilen yakma deneyinde tam yanma gerçekleştiği için aynı deney yüzde 55 oksijen içeren ortam içinde tekrarlanmıştır.Yanma neticesinde elde edilen numunlerin ısıl değer, kısa analiz, elementel analiz, FTIR(Fourier kızılötesi dönüşüm spektroskopisi), XRD, XRF, Tanecik boyutu dağılım ve BET analizleri yapılarak tam yanmanın gerçekleştiği optimum oksi yanma koşulları belirlenmiştir.
The first stage in this study using dry air 400, 500, 600, 700 0C in the horizantal tube furnace combustion tests of Tekirdağ -Malkara coal was performed. Then, combustion tests were made in media containing %50 O2 and %50 N2 again for 400, 500, 600 and 700 0C temperatures.The same experiments were repeated for the same  temperature in the same media containing a %40 O2 and %60 N2.To see how we can further reduce the amount of oxygen, experiments mentioned above was repeated for the media containing % 30 O2 and %70 N2. At a later stage, combustion tests of Tekirdag-Malkara coal was made in the media containing %60 O2 and %40 N2 for 300 and 400 0C by using horizontal tube furnace. Calorific value analysis and short analysis of the sample obtained by combustion were performed. In experiments carried out in the combustion media containing 60 percent oxygen at 300 0C same experiment was repeated in media containing 65 percent oxygen which complete combustion happened. Because of complete combustion result at 400 0C in media containing 60 percent oxygen, same combustion experiment was repeated in media containing 55 percent oxygen for the same temperature.Combustion experiment of Tekirdağ Malkara coal was held in tube furnace. Calorific value, short analysis, elemental analysis, FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), XRD, XRF, Particle size distrubution and BET analysis has done to samples which obtained from the combustion to determine optimum oxy combustion condition for complete combustion.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Tekirdağ Malkara Linyit, Oksi Yakma, Tekirdag Malkara Lignite, Oxy Combustion
Alıntı