Prefabrik Kolonların Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Yüksel, Ercan tr_TR
dc.contributor.author Sürmeli, Melih tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:15Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:15Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Deneysel olarak kanıtlanmış, dayanım azalması, rijitlik azalması ve kayma oyulması parametrelerini içeren parabolik çevrimsel davranış modeli (SHM) kullanılarak, prefabrik kolonların lineer olmayan zaman tanım alanında hesabı gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki ana değişkenler kesit boyutları ve boyuna donatı oranı miktarıdır. Parametrik çalışmada fay hattına uzaklığı ifade eden yakın ve uzak deprem olmak üzere iki grup deprem kaydı kullanılmıştır. Türkiye’de tek katlı endüstri tipi yapıların kolonlarının taşıdığı ortalama eksenel kuvvet, aynı deprem yüküne maruz bırakılmış farklı kesit boyutu ve donatı oranı içeren prefabrik kolonların performanslarının değerlendirilmesi amacıyla, tüm kolonlara uygulanmıştır. Kolonların performans değerlendirilmesi, Park&Ang hasar modeline göre gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, PGA (maksimum yer ivmesi) değerinden bağımsız olarak PGV (maksimum yer hızı) değerinin arttırılması yapıda oluşan hasarın artmasına neden olmaktadır. Potansiyel depremin PGV değeri yapıdaki hasarın tahmin edilmesinde PGA değerinden daha etkili bir parametredir. Kesit boyutunun arttırılması yakın depremlerde oluşacak hasar miktarının azalmasına neden olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract The experimentally approved smooth hysteretic model (SHM) which includes degrading parameters such as stiffness, strength degradation and pinching, has been used in the nonlinear time history analyses of several precast columns. The main parameters of the study are sectional dimensions and the ratio of the longitudinal reinforcement. Two groups of earthquakes having different characters namely far fault type and near fault type were used in the parametric study. To resist the same seismic weight, several cross sections which are commonly used in Turkish precast industry have been used in the analytical work. The performance evaluation of columns were made by damage index model proposed by Park&Ang. It is found out that increasing PGV values results as increasing damage index whether the PGA values are high or not. The PGV of the potential earthquake is more effective than PGA to estimate damages to be seen on the structure. It was also seen that if one increase the cross sectional dimensions of columns the possible damage from near fault effect will decrease. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6716
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Prefabrik tr_TR
dc.subject kolon tr_TR
dc.subject SHM tr_TR
dc.subject performans tr_TR
dc.subject azalım tr_TR
dc.subject boyuna donatı oranı tr_TR
dc.subject kesit boyutları tr_TR
dc.subject yakın deprem tr_TR
dc.subject uzak deprem tr_TR
dc.subject zaman tanım alanında hesap tr_TR
dc.subject Park&Ang hasar indeksi tr_TR
dc.subject PGV tr_TR
dc.subject PGA. tr_TR
dc.subject Precast en_US
dc.subject column en_US
dc.subject SHM en_US
dc.subject performance en_US
dc.subject degradation en_US
dc.subject longitudinal reinforcement ratio en_US
dc.subject sectional dimensions en_US
dc.subject near fault en_US
dc.subject far fault en_US
dc.subject nonlinear time history analysis en_US
dc.subject Park&Ang damage index en_US
dc.subject PGV en_US
dc.subject PGA. en_US
dc.title Prefabrik Kolonların Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Performance Evaluation Of Precast Columns Under Seismic Excitation en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7911.pdf
Boyut:
2.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama