Mimarlıkta Mobilite Kavramı: Göçebe Çingeler Ve Sirk Yaşamı Üzerine Bir İnceleme

dc.contributor.advisor Şener, Sinan Mert tr_TR
dc.contributor.author Akgül, Ayşegül tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:52Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:52Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, son yıllarda mimarlık gündeminde sıklıkla yer alan mobilite kavramının barınma kültürüyle olan ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle, mobilite kavramı ve barınma kültürü incelenmiştir. Yapılan bu incelemeler, insaoğlunun bütün çağlarda ve uygarlıklarda mobil yaşamın farklı biçimlerini yaşadığını göstermiştir. Bu bilgiden hareketle, mobil barınmanın nelerden etkilendiği araştırılmış ve bu etkilere göre mobil yerleşkeler sınıflandırılmıştır. Mobil barınmaya ilişkin olarak göçebe çingene topluluklarında ve sirk yaşamında geliştirilen barınma teknolojisi değerlendirilmiş ve grupların mobilite dereceleri sorgulanmıştır. Yapılan tüm bu çalışmaların sonucunda, barınmanın mobilitesinin sosyal gerekçe ve kültürel etkilerle karşılıklı bir etkileşim içinde olduğu sonucuna varılmış ve ayrıca barınmanın mobilitesinin göçebe barınmanın teknolojisini oluşturduğu saptanmıştır. Çıkarılan sonuçlar kültürel, sosyal ve teknolojik olarak sınıflandırılmış bulgulara dayandırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Mobility is one of the most popular subjects of the architectural surroundings in last few decades. In this study it has been tried to evaluate the relationship between the mobility and the dwelling culture. With this goal firstly, mobility and dwelling culture have been examined. These examinations have shown that in all epochs and all civilisations human beings have had different forms of mobile living. With this information, factors that cause mobile dwelling has been examined and mobile settlements have been classified. For mobile dwelling, nomad gypsies’ and circus people’s dwelling technology have been evaluated and the mobility level of these groups have been cross-examined. As a conclusion to all these studies, it has been found out that mobile dwelling is in interaction with social reasons and cultural reactions and also it has been stated that mobile dwelling forms nomads’ dwelling technology This conclusions are based on the findings that have been classified as cultural, social and technological . en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3414
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject mobilite tr_TR
dc.subject mobil mimarlık tr_TR
dc.subject barınma kültürü tr_TR
dc.subject göçebe çingeneler tr_TR
dc.subject sirk yaşamı. tr_TR
dc.subject mobility en_US
dc.subject mobile architecture en_US
dc.subject dwelling culture en_US
dc.subject nomad gypsies en_US
dc.subject circus life en_US
dc.title Mimarlıkta Mobilite Kavramı: Göçebe Çingeler Ve Sirk Yaşamı Üzerine Bir İnceleme tr_TR
dc.title.alternative Mobility In Architecture: An Examination On Nomad Gypsies And Circus Life en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4171.pdf
Boyut:
6.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama