Mimarlıkta Mobilite Kavramı: Göçebe Çingeler Ve Sirk Yaşamı Üzerine Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akgül, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, son yıllarda mimarlık gündeminde sıklıkla yer alan mobilite kavramının barınma kültürüyle olan ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle, mobilite kavramı ve barınma kültürü incelenmiştir. Yapılan bu incelemeler, insaoğlunun bütün çağlarda ve uygarlıklarda mobil yaşamın farklı biçimlerini yaşadığını göstermiştir. Bu bilgiden hareketle, mobil barınmanın nelerden etkilendiği araştırılmış ve bu etkilere göre mobil yerleşkeler sınıflandırılmıştır. Mobil barınmaya ilişkin olarak göçebe çingene topluluklarında ve sirk yaşamında geliştirilen barınma teknolojisi değerlendirilmiş ve grupların mobilite dereceleri sorgulanmıştır. Yapılan tüm bu çalışmaların sonucunda, barınmanın mobilitesinin sosyal gerekçe ve kültürel etkilerle karşılıklı bir etkileşim içinde olduğu sonucuna varılmış ve ayrıca barınmanın mobilitesinin göçebe barınmanın teknolojisini oluşturduğu saptanmıştır. Çıkarılan sonuçlar kültürel, sosyal ve teknolojik olarak sınıflandırılmış bulgulara dayandırılmıştır.
Mobility is one of the most popular subjects of the architectural surroundings in last few decades. In this study it has been tried to evaluate the relationship between the mobility and the dwelling culture. With this goal firstly, mobility and dwelling culture have been examined. These examinations have shown that in all epochs and all civilisations human beings have had different forms of mobile living. With this information, factors that cause mobile dwelling has been examined and mobile settlements have been classified. For mobile dwelling, nomad gypsies’ and circus people’s dwelling technology have been evaluated and the mobility level of these groups have been cross-examined. As a conclusion to all these studies, it has been found out that mobile dwelling is in interaction with social reasons and cultural reactions and also it has been stated that mobile dwelling forms nomads’ dwelling technology This conclusions are based on the findings that have been classified as cultural, social and technological .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
mobilite, mobil mimarlık, barınma kültürü, göçebe çingeneler, sirk yaşamı., mobility, mobile architecture, dwelling culture, nomad gypsies, circus life
Alıntı