Machıne Vısıon Uygulamalarında Otomatik Tanıma Ve Ölçme İşlemleri İçin Çapraz Korelasyonu Kullanarak Bir Bilgisayar Programı Geliştirilmesi

dc.contributor.advisor Külür, Sıtkı tr_TR
dc.contributor.author Çakır, Uğur tr_TR
dc.contributor.department Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geodesy and Photogrametry Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-09T14:19:51Z
dc.date.available 2015-11-09T14:19:51Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bilgisayar teknolojisi üzerindeki gelişmeler sürekli ilerlemektedir. Buna paralel olarak fotogrametri bilimi de bu gelişmelerden pozitif yönde etkilenmekte ve kendini bu yönde geliştirmektedir. Bilgisayar teknolojisinde insan görüşünü taklit ederek geliştirilen machine vision’ın ortaya çıkmasıyla fotogrametri bilimi daha değişik bir kabuğa bürünmüştür. Dijital fotogrametri, fotogrametrik ölçme teknikleri ve machine vision’ın beraber kullanılması ile gelişmektedir. Günümüzde machine vision, fotogrametrinin tıp, biomekanik, ulaşım, mühendislik ölçmelerinde kalite kontrol ve en önemli güncel uygulamalardan biri olan endüstriyel çalışmalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında ilk olarak machine vision’ın ne olduğu, nerelerde kullanıldığı, hangi çeşit fonksiyonlara sahip olduğu ve fotogrametrideki kullanım alanları ilgili konular ele alındı. Daha sonra machine vision ve fotogrametrinin en önemli veri kaynağı olan görüntünün işlenmesiyle ilgili görüntü işleme algoritmalarına göz atıldı. Dijital fotogrametride arazi modellerinin oluşturulmasında, hava triyangülasyonunda nokta transferinde, iç yöneltmede, karşılıklı ve mutlak yöneltmede kullanılan görüntü eşleştirme teknikleri incelendi. Bu tekniklerden biri olan çapraz korelasyon daha detaylı bir şekilde incelendi. Tezin uygulama bölümünde ise Matlab programlama dilinde çapraz korelasyon fonksiyonunu baz alan bir görüntü eşleştirme programı geliştirildi. Bu program kullanılarak bir de uygulama gerçekleştirildi. tr_TR
dc.description.abstract Improvements in computer technology have been advancing continuously. In this context, Photogrammetry science positively has been affected from those improvements and has improved itself over this area. In computer technology, machine vision that was developed imitating human vision has appeared. After that improvement, photogrammetry science has been developed more different states. Digital photogrammetry has been improved with interaction of machine vision and photogrammetric measurement techniques. Nowadays, machine vision has been using widespreadly in different applications of photogrammetry like medicine, biomecanics, engineering surveying, transportation, quality control and inspection of industrial productions. Firstly, subjects which is about what machine vision is, where it is used, what kinds of its functions have and using areas in photogrammetry was taken up in this thesis studying. Then, image processing algorithms were taken up. Image matching techniques which are used for reconstruction of the interior orientation, relative orientation and point transfer in aerial triangulation, absolute orientation and generation of digital terrain models in digital photogrammetry have been researched. Cross correlation which is one of these techniques was taken up in detailed. In application chapter of this publication, an image matching program which is necessary for automatic recognition and measurement processing in the machine vision applications was developed about cross correlation function in The Matlab Programming Language. An application was done with this Programming Language. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10214
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Machine Vision tr_TR
dc.subject Görüntü Eşleştirme Teknikleri tr_TR
dc.subject Çapraz Korelasyon tr_TR
dc.subject Dijital Fotogrametri tr_TR
dc.subject Görüntü İşleme tr_TR
dc.subject En Küçük Kareler Eşleştirmesi tr_TR
dc.subject Machion Vision en_US
dc.subject Image Matching Techniques en_US
dc.subject Cross Correlation en_US
dc.subject Digital Photogrammetry en_US
dc.subject Image Processing en_US
dc.subject Least Square Matching en_US
dc.title Machıne Vısıon Uygulamalarında Otomatik Tanıma Ve Ölçme İşlemleri İçin Çapraz Korelasyonu Kullanarak Bir Bilgisayar Programı Geliştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Development Of A Computer Program For The Automatic Recognition And Measurement In The Machine Vision Applications Using Cross Correlation en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1828.pdf
Boyut:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama