Machıne Vısıon Uygulamalarında Otomatik Tanıma Ve Ölçme İşlemleri İçin Çapraz Korelasyonu Kullanarak Bir Bilgisayar Programı Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çakır, Uğur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bilgisayar teknolojisi üzerindeki gelişmeler sürekli ilerlemektedir. Buna paralel olarak fotogrametri bilimi de bu gelişmelerden pozitif yönde etkilenmekte ve kendini bu yönde geliştirmektedir. Bilgisayar teknolojisinde insan görüşünü taklit ederek geliştirilen machine vision’ın ortaya çıkmasıyla fotogrametri bilimi daha değişik bir kabuğa bürünmüştür. Dijital fotogrametri, fotogrametrik ölçme teknikleri ve machine vision’ın beraber kullanılması ile gelişmektedir. Günümüzde machine vision, fotogrametrinin tıp, biomekanik, ulaşım, mühendislik ölçmelerinde kalite kontrol ve en önemli güncel uygulamalardan biri olan endüstriyel çalışmalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında ilk olarak machine vision’ın ne olduğu, nerelerde kullanıldığı, hangi çeşit fonksiyonlara sahip olduğu ve fotogrametrideki kullanım alanları ilgili konular ele alındı. Daha sonra machine vision ve fotogrametrinin en önemli veri kaynağı olan görüntünün işlenmesiyle ilgili görüntü işleme algoritmalarına göz atıldı. Dijital fotogrametride arazi modellerinin oluşturulmasında, hava triyangülasyonunda nokta transferinde, iç yöneltmede, karşılıklı ve mutlak yöneltmede kullanılan görüntü eşleştirme teknikleri incelendi. Bu tekniklerden biri olan çapraz korelasyon daha detaylı bir şekilde incelendi. Tezin uygulama bölümünde ise Matlab programlama dilinde çapraz korelasyon fonksiyonunu baz alan bir görüntü eşleştirme programı geliştirildi. Bu program kullanılarak bir de uygulama gerçekleştirildi.
Improvements in computer technology have been advancing continuously. In this context, Photogrammetry science positively has been affected from those improvements and has improved itself over this area. In computer technology, machine vision that was developed imitating human vision has appeared. After that improvement, photogrammetry science has been developed more different states. Digital photogrammetry has been improved with interaction of machine vision and photogrammetric measurement techniques. Nowadays, machine vision has been using widespreadly in different applications of photogrammetry like medicine, biomecanics, engineering surveying, transportation, quality control and inspection of industrial productions. Firstly, subjects which is about what machine vision is, where it is used, what kinds of its functions have and using areas in photogrammetry was taken up in this thesis studying. Then, image processing algorithms were taken up. Image matching techniques which are used for reconstruction of the interior orientation, relative orientation and point transfer in aerial triangulation, absolute orientation and generation of digital terrain models in digital photogrammetry have been researched. Cross correlation which is one of these techniques was taken up in detailed. In application chapter of this publication, an image matching program which is necessary for automatic recognition and measurement processing in the machine vision applications was developed about cross correlation function in The Matlab Programming Language. An application was done with this Programming Language.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Machine Vision, Görüntü Eşleştirme Teknikleri, Çapraz Korelasyon, Dijital Fotogrametri, Görüntü İşleme, En Küçük Kareler Eşleştirmesi, Machion Vision, Image Matching Techniques, Cross Correlation, Digital Photogrammetry, Image Processing, Least Square Matching
Alıntı