Normal Ve Yüksek Dayanımlı Betonların Basınç Ve Eğilme Hallerinde Mekanik Davranışları

dc.contributor.advisor Taşdemir, Mehmet Ali tr_TR
dc.contributor.author Küçük, Mehmet Çağrı tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-04-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:27:06Z
dc.date.available 2015-07-03T11:27:06Z
dc.date.issued 2010-04-09 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, betonun kırılma davranışını daha iyi anlamak amacıyla düşük,orta ve yüksek mukavemetli betonların mekanik davranışı incelenmiştir. Yapılan basınç ve eğilme deneyleri sonunda mekanik özellikler yanında kırılma enerjileri ve karakteristik boyları gibi kırılma mekaniği parametreleri de incelenmiş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Deneyde kullanılan betonların elastisite modülleri mevcut modeller yardımıyla tahmin edilmiş ve bu modellerin ölçülen değerlerle uyumu grafik üzerinde karşılaştırma yapılarak sunulmuştur. Yapılan deneylerde kullanılan malzemelerin kaynağı, kimyasal katkılar hariç, sabit tutulmuş, su - çimento, agrega ve bunun gibi diğer malzemelerin oranlarında değişiklik yapılarak numuneler elde edilmiştir. Elde edilen numuneler aynı ortamda üretilmiş ve yine aynı ortamda küre tabi tutulduktan sonra deneyler uygulanmıştır. Çalışmalar sonucu yüksek mukavemetli betonların daha az bağıl enerji absorbe ettiği görülmüştür. Buna karşın yüksek mukavemetli betonlar diğer dayanımdaki betonlara kıyasla daha fazla şekil değiştirme kapasitesine sahiptir. Betonda gevrekliği belirten karakteristik uzunluk, betonun mukavemetinin artmasıyla birlikte azalmaktadır. Su / bağlayıcı oranının 0,55’ ten yüksek olduğu betonlarda su geçirgenliğinin kaydadeğer biçimde arttığı gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, mechanical behaviour of low, normal and high strength concretes was investigated for better understanding the fracture behaviour of concrete. Based on uniaxial compression and bending tests, mechanical properties and also fracture properties of concrete such as fracture energy and characteristic length were evaluated. According to the experimental results, elastic modulus of the specimens were predicted by means of the available composite models. Predicted and experimentally measured results were compared in order to observe the efficiency of the models. During testing process, except chemical admixtures, sources of all constituents were kept constant, but water / cement ratio and constituents of materials used were variable. In addition, specimens were cured in the same curing condition under similar room temperature and environmental conditions. Experimental studies showed that high strength concretes absorb less relative fracture energy compared to low and normal strength concretes. However, strain capacities of high strength concretes are higher than those of low and normal strength concretes. Characteristic length, which reflects the brittleness of concrete, decreases with increasing compressive strength of concrete. Significant absorption rate was found for the specimens which have water / binder ratios greater than 0.55. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6522
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Su / bağlayıcı oranı tr_TR
dc.subject Kırılma enerjisi tr_TR
dc.subject Karakterisitk boy tr_TR
dc.subject Elastisite modulü tr_TR
dc.subject Basınç dayanımı tr_TR
dc.subject Eğilme dayanımı tr_TR
dc.subject Yarmada - çekme dayanımı tr_TR
dc.subject Düşük mukavemetli beton tr_TR
dc.subject Yüksek mukavemetli beton tr_TR
dc.subject Yüzeysel su emme tr_TR
dc.subject Water / binder ratio en_US
dc.subject Fracture energy en_US
dc.subject Characterisitc length en_US
dc.subject Modulus of elasticity en_US
dc.subject Compressive strength en_US
dc.subject Bending strength en_US
dc.subject Splitting tensile strength en_US
dc.subject Low strength conrete en_US
dc.subject High strength concrete en_US
dc.subject Initial surface water absorption en_US
dc.title Normal Ve Yüksek Dayanımlı Betonların Basınç Ve Eğilme Hallerinde Mekanik Davranışları tr_TR
dc.title.alternative Mechanical Behaviour Of Normal And High Strength Concretes Under Compression And Bending en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10347.pdf
Boyut:
1.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama