Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Sismik İzolasyon Ve Enerji Sönümleyici Sistemler

dc.contributor.advisor Torunbalcı, Necdet tr_TR
dc.contributor.author Özpalanlar, Cemal Gürol tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T13:54:59Z
dc.date.available 2015-12-01T13:54:59Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bölüm 1’deki kısa girişten sonra, Bölüm 2’de depreme dayanıklı yapı tasarımında enerji yaklaşımı anlatılmıştır. Konuyu uygun bir zeminde ele almak ve sismik izolasyonun potansiyeline dikkat çekmek amacıyla, Bölüm 3’de mevcut geleneksel depreme dayanıklı yapı tasarımı anlayışı ile dezavantaj ve kısıtlamalarından bahsedilmiştir. Bölüm 4’te ise sismik izolasyon yaklaşımı ve avantajları anlatılmaktadır. Sismik izolasyonun geçmişi ve dünyadaki bazı uygulamalar Bölüm 5’te verilmektedir. Bölüm 6’da sismik koruma tekniklerine genel bir bakış anlatılırken, Bölüm 7’de pasif, Bölüm 8’de aktif koruma tekniklerine değinilmiştir. Bölüm 9, SAP2000 programında sismik izolatörlerin modellenmesini açıklamaktadır. Bölüm 10’da sismik izolasyon yönetmeliklerinin dünyadaki gelişimi anlatıldıktan sonra, Bölüm 11’de Amerikan UBC-97’de sismik izolasyona ilişkin hususlar ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Sismik izolasyonun potansiyeli ve geleceği hakkındaki yargılar Bölüm 12’de sunulmuştur. Son olarak Bölüm 13 ve Bölüm 14’te, sayısal örnek olarak, altı ve iki katlı yapılar, çeşitli alternatiflerle analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract After a brief introduction in Chapter 1, the energy approach to the earthquake resistant structural design is described in Chapter 2. To place the discussion in its appropriate context and to highlight the potential of seismic isolation, current conventional earthquake resistance design philosophy and its disadvantages and limitations are discussed in Chapter 3. Chapter 4 describes the seismic isolation approach and its advantages. History of seismic isolation and some applications in the world are discussed in Chapter 5. In Chapter 6 a general look at the earthquake protection techniques, in Chapter 7 passive, and in Chapter 8 active protection techniques are given. Chapter 9 describes modeling seismic isolators in SAP2000 software. After development of seismic isolation regulations in the world is discussed in Chapter 10, seismic isolation issues in UBC-97 are explained in detail in Chapter 11. An assessment of the potential and future of seismic isolation is presented in Chapter 12. Finally, as numerical examples, six and two story structures are analyzed with different alternatives and results are discussed in Chapter 13 and 14. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10885
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sismik İzolasyon tr_TR
dc.subject Taban İzolasyonu tr_TR
dc.subject Sismik Yalıtım tr_TR
dc.subject İzolatör tr_TR
dc.subject Enerji Sönümleme tr_TR
dc.subject Enerji Sönümleyiciler tr_TR
dc.subject Sönümleyici tr_TR
dc.subject Seismic Isolation en_US
dc.subject Base Isolation en_US
dc.subject Energy Dissipation en_US
dc.subject Energy Dissipators en_US
dc.subject Damper en_US
dc.title Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Sismik İzolasyon Ve Enerji Sönümleyici Sistemler tr_TR
dc.title.alternative Seismic Isolation And Energy Dissipating Systems In Earthquake Resistant Structural Design en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2687.pdf
Boyut:
5.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama