Taşıtlarda Akustik Performansı Gözetilerek Uygulanan Ağırlık Azaltma Yöntemleri

dc.contributor.advisor Güney, İsmail Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Kartal, Yusuf tr_TR
dc.contributor.authorID 10025492 tr_TR
dc.contributor.department Otomotiv tr_TR
dc.contributor.department Automotive en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-01-22 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-01T10:59:20Z
dc.date.available 2015-06-01T10:59:20Z
dc.date.issued 2014-01-23 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Ağırlıkların her geçen gün artmasıyla birlikte son dönemlerde taşıt hafifletme projeleri otomotiv sanayi için öncelikli hedeflerden biri haline gelmiştir. Taşıt hafifletmenin; yakıt tasarrufu, emisyonunu azaltma, maliyet düşüşü ya da ivmelenme performansı gibi bir çok getirisi bulunmaktadır. Fakat taşıtların hafifletilmesi NVH performansını olumsuz etkilemektedir. Bu zıtlık tasarımcılar için önemli bir engel teşkil etmiştir. Dolayısıyla aynı anda hem düşük ağırlıkta hem de iyi bir NVH performansına sahip taşıtlar yapabilmek çalışmanın temel amacıdır. Bu çalışmada NVH performansını gözeterek yapılan hafifletme yöntemlerine yer verilmiştir. Uygulanan yöntemler hafifletmeyle birlikte akustik ve titreşim performansını korumayı ya da geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hafifletme yöntemleri gürültü kaynağı olan motor, taşıt gövdesi ve taşıt izolasyonu olmak üzere üç ana başlık altında irdelenmiştir. Motor için; emme manifoldu, karter ve denge milindeki hafifletmelerin NVH e olan etkisi incelenmiştir. Gövde yapısı üzerindeki çalışmalarda ise klasik konsept ve üç tane yeni tasarlanmış konsept kıyaslanmıştır. Taşıt izolasyonu kısmında da taban ve tavan için yapılan optimizasyonlara yer verilmiştir. İrdelenen yöntemlerin her biri için hafifletme, gürültü veya titreşim değerleri verilmiş ve değerlendirilmiştir. Verilen hafifletme yöntemlerinden hemen hepsinin NVH performanslarında gelişim kaydedilmiştir. Gürültü ve titreşim performansı bakımından performansın korunmuş olması da bazı hafifletme çalışmaları için yeterli görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Weight reduction projects have become one of the primary targets for otomotive industry with increasing of weight day by day. Weight reduction has a lot of benefits like fuel eceonomy, emission reduction, cost saving and acceleration performance. But it adversly affects NVH performance of the vehicle. This contrast creates an obstacle for designers. Thus main aim of researches is to design both lightweight and good NVH performance vehicles. In this studying, weight reduction methods considering NVH performance are included. Methods that are applicated intend to maintain or improve the acoustic and vibration performance with lightening. These methods are researched extensively in three major topics. These are engine, body and isolation. For engine;effect of lightening to the NVH in intake manifold, oil pan and balance shaft are analysed. As for vehicle body; traditional concept compared with three new design concepts. In vehicle isolation part; floor and roof optimization are included. For each methods weight,noise or vibration values are given and evaluated. For almost all of the methods a NVH performance improvement are monitored. In some parts maintaining of noise and viration performance found enough. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3846
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Hafifletme tr_TR
dc.subject NVH tr_TR
dc.subject titreşim tr_TR
dc.subject gürültü tr_TR
dc.subject Weight reduction en_US
dc.subject NVH en_US
dc.subject vibration en_US
dc.subject noise en_US
dc.title Taşıtlarda Akustik Performansı Gözetilerek Uygulanan Ağırlık Azaltma Yöntemleri tr_TR
dc.title.alternative Weight Reduction Methods Considering Nvh Performance In Vehicles en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14179.pdf
Boyut:
2.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama