Asma Tavanlardan Ses Geçişi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Başbuğ, Ercüment
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu projede, asma tavan sistemlerinden ses geçisi incelendi. Bu amaçla, değişik asma tavan malzemeleri ile laboratuvar ölçümleri yapıldı. Ayrıca, tavan arasına eklenen yutuculuk da incelendi. Ölçümlerin yapıldığı odalar ODEON akustik programında modellendi ve simüle edildi. Daha sonra, sonuçlar ODEON programındaki simüle edilmiş değerlerle karşılaştırıldı. Simülasyonlar ayrıca uygulamadaki değişik durumlarda oda boyutları, tavan arası yükseklik gibi oda parametreleri değiştirilerek yapıldı. Bu proje, Danimarka Teknik Üniversitesi Akustik Departmanı’nda gerçekleştirildi. Akustik ölçümlerde, Danimarka orijinli Rockwool A/S akustik laboratuarlarından yararlanıldı.
In this project, sound transmission through suspended ceiling systems has been investigated. For that purpose, laboratory measurements are conducted with different ceiling tile systems. Also, the effect of additional absorption in the plenum has been investigated. The rooms used in the measurements are modelled and simulated in ODEON acoustic programme. Later, some measurement results have been compared with the simulated ones from ODEON. The simulations are also done with changing the room parameters like room dimensions, plenum height to investigate the different conditions in practice. This poject has been carried out in Denmark Technical University Acoustics Department. Danish origin Rockwool A/S acoustics laboratory has been used for the acoustical measurements.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Akustik, Ses, Ses Yalıtımı, Ses Geçişi, ODEON, Acoustics, Sound, Sound Insulation, Sound Transmission, ODEON
Alıntı