Müzik Performans Mekanlarının Mimari Özelliklerinin Müzikal Performans İle İlişkisine Bir Bakış : İstanbul’daki Müzik Performans Mekanlarından Örnekler

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-24
Yazarlar
Güren, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tarihsel süreçte ve günümüzde müzisyen icra ettiği müziği dinleyiciyle paylaşırken, bu aktiviteye aracılık eden fiziksel mekanlar birbirinden farklı özelliklerde olmuştur. Farklı mimari kurgulara ve akustik özelliklere sahip olan, performansın gerçekleştiği fiziksel mekan, dinleyici-müzisyen arasındaki paylaşıma arabirim oluşturmanın yanında; müziğin icra ediliş biçimine, müzisyen ve dinleyici arasındaki etkileşime, dinleyicinin müziği alımlama haline, dinleyicinin davranışlarına da yön veren bir etken olarak değerlendirilmelidir. Buna paralel olarak dinleyicinin müzikal performanstaki konumu ortaya konmuş, dinleyicinin mekan içinde müziği nasıl algıladığı aktarılmaya çalışılmıştır. Buna göre salondaki sesin yönü, müzisyenin sahnedeki konumu, sahnenin yüksekliği, seyirci-sahne arasındaki mesafe gibi birçok farklı etken görsel ve işitsel olarak dinleyicinin performanstaki konumunu belirlemektedir.
In the historical process, while musician was sharing the music performed, physical spaces that mediated this activity had different characteristics. With different architectural speculations, and acoustic characteristics, the physical space (in which performance takes place); while creating a next-sharing between listener and musician, it should be also seen as a factor that gives the direction to the style of the music performed, listeners’ behaviour, the interaction between the musician and the listener and perception of the listener. The location of the listener s in the performance was presented; the listener s perception of the music in the venue has been read upon. Accordingly, several different factors such as; the direction of the sound in the hall, the location of the musicians on stage, the height of the stage and it s distance to the audience determines the auditory and visual position of the listener.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
müzikal performans, müzik performans mekanları, musical performance, music performance venues
Alıntı