Gayrimenkul Geliştirmede Stratejik Planlama: Abbasağa Pilot Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Proje Önerisi

dc.contributor.advisor Özçevik, Özlem Güngör tr_TR
dc.contributor.author Çırakoğlu, Ece tr_TR
dc.contributor.department Gayrimenkul Geliştirme tr_TR
dc.contributor.department Real Estate Development en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-25T16:43:55Z
dc.date.available 2015-05-25T16:43:55Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, gayrimenkul geliştirme disiplininde geçerli bir yöntem olan stratejik planlama adımlarının kent merkezinde önerilen bir dönüşüm projesine uyarlaması yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm ile gayrimenkul geliştirme kavramlarını detaylı biçimde ele alan çalışmada, kent merkezlerinin değişen sosyo-ekonomik dengeler karşısında geçirdiği evrim incelenmiş ve Türkiye’nin bu süreci en yakından izlediği İstanbul Metropolünde seçilen bir pilot bölge üzerine odaklanılmıştır. Kentsel dönüşümün tüm boyutları tez kapsamında ele alınmış ve sürdürülebilirlik, yönetişim, katılım, hukuk, finansman gibi başlıca araçlar tanımlanmıştır. Belirli kriterler çerçevesinde seçilen pilot bölgede yeni bir konut projesi önerilmiş, katılımın sağlanması, şeffaf kamu yönetimi, çok paydaşlılık ana hedefler olarak ortaya konmuş ve benzer projelerin sürdürülebilirliği için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada, tüm gayrimenkul geliştirme projelerinde olduğu gibi önerilen projenin finansal açıdan verimliliği test edilmiştir. Stratejik planlama adımlarının sonuncusu olan finansal analizlere ve diğer analiz sonuçlarına dayanarak, kent mekezlerinde kentsel dönüşüm projeleri için öneri proje yönetim ve finansman modeli oluşturulmuştur. Modelde böyle bir organizasyonda yer alması beklenen aktörlerin rollerine ilişkin detaylı tanımlamalar yapılmıştır. Dünya genelinde incelenen örnekler doğrultusunda şekillenmiş olan bu yaklaşımda, kamunun ve özel sektörün kentsel dönüşüm projelerinde oluşturabileceği bir ortaklık yapısı öngörülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, strategic planning steps in real estate discipline are tried to be applied to the downtown urban transformation project. Urban transformation and real estate concepts are described in details and also the evaluation of downtown socio-economic balances are examined, depending on this, the study focused on a sample area in İstanbul Metropolitan City which reflects this process best. Dimensions of urban transformation and the tools like sustainability, governance, participation, law and finance are all discussed in the study. A new residential project is proposed on a sample area which is chosen on the basis of defined criterion. In this concept, participation, transparent public management, partnership and sustainability of similar projects are stated as the main goals. Additionally, the study consists of the financial profit of the project and analysis depending on this approach. According to these analyses, which are the last step of strategic planning, a private public partnership model for project management and project finance -following the worldwide examples- is formed in the conclusion. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2990
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject gayrimenkul geliştirme tr_TR
dc.subject kentsel dönüşüm tr_TR
dc.subject stratejik planlama tr_TR
dc.subject proje finansmanı tr_TR
dc.subject fizibilite tr_TR
dc.subject kamu özel ortaklığı tr_TR
dc.subject real estate development en_US
dc.subject urban transformation en_US
dc.subject regeneration en_US
dc.subject revitalization en_US
dc.subject strategic planning en_US
dc.subject project finance en_US
dc.subject feasibility en_US
dc.subject private public partnership. en_US
dc.title Gayrimenkul Geliştirmede Stratejik Planlama: Abbasağa Pilot Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Proje Önerisi tr_TR
dc.title.alternative Strategic Planning In Real Estate Development: A Proposal For Abbasağa Urban Transformation Project en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3187.pdf
Boyut:
3.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama