Bulanık Mantık Ve Gri Teori Esaslı Htea İle Otomotiv Endüstrisi İmalatında Hata Önceliklendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-21
Yazarlar
Turgut, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hata türü ve etkileri analizi, otomotiv endüstrisi imalatında karşılaşılan hataları önceliklendirmek için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Geleneksel yöntemin bazı kısıtları ve eksiklikleri nedeniyle, yeni ve daha gelişmiş bir analize ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde birçok farklı yöntemle hatalar önceliklendirilmiştir. Bu çalışmada, kamyon üreten bir firmada bulanık mantık ve gri teori esaslı hata türü ve etkileri analizi ile hatalar önceliklendirilmiştir. Yeni yöntemin hesaplamaları yapıldıktan sonra, geleneksel yönteme göre hata tipleri daha esnek, pratik, kesin ve hızlı bir şekilde önceliklendirilmiştir.
Failure mode and effects analysis is used commonly for the prioritization of failures which are established during the production in automotive industry. Because of the some drawbacks and constraints of this analysis with classical method, a new and improved analysis is needed. Many different methods were used for prioritization of failures in the literature. In this study, fuzzy evidential approach and grey theory is used to prioritize the failures in a Truck Company. After the specific calculations of the new method, failure modes are prioritized more flexible, practical, accurate and faster compared to classical method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Bulanık mantık, Gri Teori, Önceliklendirme, Üretim, Fuzzy logic, Grey theory, Prioritization, Production
Alıntı