Nispi Fiyatlar Ve Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri:1969-1998

dc.contributor.advisor Tokdemir, Ertuğrul tr_TR
dc.contributor.author Can, Aynur tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:52Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:52Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Tarım sektörü her ülke ekonomisi için önemli bir sektördür. İnsan yaşamı için gerekli beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar tarım ürünlerinden karşılanmaktadır. Tarım sektörü gıda ve tekstil sektörleri için hammadde sağlamaktadır. İlaç, gübre ve makine sektörü gibi sektörlerin ürettikleri mamulleri kullanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarında önemli bir yer tutmakta ve önemli miktarda ihracat geliri sağlamaktadırlar. Tarım sektörü önemli ölçüde işgücü istihdam etmektedir. Tarımsal üretim büyük ölçüde doğa şartlarından etkilenmektedir. Her ülke tarımsal destekleme politikaları yürütmektedir. Ülkemizde taban fiyatla destekleme alımları en çok uygulanan destekleme aracıdır. Bu çalışmada başlıca tarımsal ürünlerin Türkiye fiyatları ile bazı dış Pazar fiyatları karşılaştırılmıştır. Türkiye fiyatları dış Pazar fiyatlarına oranlanarak elde edilen grafikler ve fiyatların bu pazarlar için yıllar için değişim grafikleri incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Agricultural industry is an important part of economics for all countries. First of all the fundamental needs of people which are food, clothing and shelter are provided by agricultural products. Agricultural industry supplies the raw material inputs especially for food and textile industries. On the other hand, agricultural industry is the customer of medicine, fertilizer and mechanical industries. The important incomes of developing countries are agricultural products and exports. Agricultural industry provides an extensive employment. On the other hand agricultural production is substantially affected by natural conditions. Every country manipulates politics for agricultural industry. The most popular agricultural supports, which are made by government in Turkey are buyings with minimum price. In this study, market prices of agricultural products in Turkey and selected other countries are compared. Graphics obtained by ratios of the market prices of agricultural products in Turkey and other countries and changes in annual market prices are investigated. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1925
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tarım tr_TR
dc.subject tarımsal ürünler tr_TR
dc.subject tarımsal ürün fiyatları tr_TR
dc.subject buğday tr_TR
dc.subject mısır tr_TR
dc.subject pirinç tr_TR
dc.subject şeker (pancarı) tr_TR
dc.subject tütün tr_TR
dc.subject pamuk tr_TR
dc.subject Agriculture en_US
dc.subject agricultural products en_US
dc.subject price of agricultural products en_US
dc.subject wheat en_US
dc.subject maize en_US
dc.subject rice en_US
dc.subject sugar en_US
dc.subject tobacco en_US
dc.subject coton en_US
dc.title Nispi Fiyatlar Ve Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri:1969-1998 tr_TR
dc.title.alternative Relative Prices And Effects On Agricultural Production en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1811.pdf
Boyut:
518.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama