Nispi Fiyatlar Ve Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri:1969-1998

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Can, Aynur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tarım sektörü her ülke ekonomisi için önemli bir sektördür. İnsan yaşamı için gerekli beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar tarım ürünlerinden karşılanmaktadır. Tarım sektörü gıda ve tekstil sektörleri için hammadde sağlamaktadır. İlaç, gübre ve makine sektörü gibi sektörlerin ürettikleri mamulleri kullanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarında önemli bir yer tutmakta ve önemli miktarda ihracat geliri sağlamaktadırlar. Tarım sektörü önemli ölçüde işgücü istihdam etmektedir. Tarımsal üretim büyük ölçüde doğa şartlarından etkilenmektedir. Her ülke tarımsal destekleme politikaları yürütmektedir. Ülkemizde taban fiyatla destekleme alımları en çok uygulanan destekleme aracıdır. Bu çalışmada başlıca tarımsal ürünlerin Türkiye fiyatları ile bazı dış Pazar fiyatları karşılaştırılmıştır. Türkiye fiyatları dış Pazar fiyatlarına oranlanarak elde edilen grafikler ve fiyatların bu pazarlar için yıllar için değişim grafikleri incelenmiştir.
Agricultural industry is an important part of economics for all countries. First of all the fundamental needs of people which are food, clothing and shelter are provided by agricultural products. Agricultural industry supplies the raw material inputs especially for food and textile industries. On the other hand, agricultural industry is the customer of medicine, fertilizer and mechanical industries. The important incomes of developing countries are agricultural products and exports. Agricultural industry provides an extensive employment. On the other hand agricultural production is substantially affected by natural conditions. Every country manipulates politics for agricultural industry. The most popular agricultural supports, which are made by government in Turkey are buyings with minimum price. In this study, market prices of agricultural products in Turkey and selected other countries are compared. Graphics obtained by ratios of the market prices of agricultural products in Turkey and other countries and changes in annual market prices are investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Tarım, tarımsal ürünler, tarımsal ürün fiyatları, buğday, mısır, pirinç, şeker (pancarı), tütün, pamuk, Agriculture, agricultural products, price of agricultural products, wheat, maize, rice, sugar, tobacco, coton
Alıntı