Yusufeli-arhavi (artvin) Jeotraversindeki Granitoyid Ve Cevherleşmelerin Jenezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İskenderoğlu, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, Yusufeli-Arhavi (Artvin) jeotraversindeki granitoyidlerin ve cevherleşmelerin oluşumları araştırılmıştır. Granitoyidler, magmatik kökenli, I-tipi’nde, volkanik yay ortamında epizonda oluşmuşlardır. Cevherleşmeler, volkanizmaya ve plütonizmaya bağlı oluşmuştur. Volkanizmaya bağlı cevherleşmeler, volkanotortul, Plütonizmaya bağlı porfiri, Cu-Mo, skarn tip ve hidrotermel damar tipte oluşmuştur. Magmatizma, tortullaşma, cevherleşme, tektonizma ve metamorfizma birlikte değerlendirilmiştir. Magmatizmanın zaman ve mekan içindeki karakter dağılımları dikkate alındığında Liyas’ta yitim polaritesinin Güney’e doğru olduğu, Alt Kretase’de Güney zonda sıkışmanın hakim olduğu, Üst Kretase’de açılmayla birlikte bimodal volkanizmaların geliştiği ve kıtanın olgunlaştığı ortaya konmuştur. Üst Kretase’de Kuzey’de kabuk kalınlaşması güneye göre çok daha fazla gelişmiştir. Paleosen’de yükselme ile beraber yitim polaritesinin Güney’e doğru olduğu görüşü savunulmuştur.
In this study, formation of the granitoids and mineralizations in the geotraverse between Yusufeli and Arhavi (Artvin) has been investigated. Granitoids have been occurred in a volcanic arc of the epizon as magma derived I-type. The mineralizations have been formed depending on volcanism and plutonism. The mineralizations related to volcanism are of volcano-sedimentary type while the mineralizations formed as a result of plutonism are of porphyry Cu-Mo, skarn type and hidrotermal vein type. Magmatism, sedimentation, mineralization, tectonism and metamorphism have been interpreted together. Considering the distribution of the magmatism in time and field, it was figured out that the loss polarity in Lias is towards the South, and compressional activity has been effective in south zone in Early Cretaceous, Bimodal volcanism has formed by the extension in Late Cretaceous and the continent has been formed. In Late Cretaceous, thickening of the earth crust at north has been much higher compared with south zone. Since the crust begun to rise during Paleocene, the loss polarity must have been in Post Paleocene towards the south.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Jeotravers, Granitoyid, Cevherleşme, Modelleme, Geotraverse, Granitoids, Mineralizations, Modelling
Alıntı