Türkiye’de Planlı Kırsal Yerleşmelerin Tarihsel Gelişimi Ve Erken Cumhuriyet Dönemi Planlı Kırsal Mimarisinin Korunması Sorunu

dc.contributor.advisor Akın, Nur tr_TR
dc.contributor.author Eres, Zeynep tr_TR
dc.contributor.department Restorasyon tr_TR
dc.contributor.department Restoration en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-05T08:50:50Z
dc.date.available 2015-06-05T08:50:50Z
dc.date.issued 2009-02-12 tr_TR
dc.description (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma ile, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ülkenin her alanda çağdaşlaşması için devlet tarafından kırsal alanda gerçekleştirilen planlı ve kapsamlı imar faaliyetleri incelenmiş ve bu planlamaya konu olan mimarinin mimarlık, kültür ve toplum tarihi açısından taşıdığı değer ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda günümüze kadar ulaşan az sayıda yapının korunması ve yaşatılması için öneri geliştirilerek, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin bu önemli, ancak unutulmakta olan zengin mimarlık mirasının toplumsal bellekteki yerinin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu dönemin ilk aşamasında 1923–1930 yılları arasındaki uygulamalar ülke ölçeğinde daha çok tekil köyler kurmak ve mevcut köylerin mimarisini yeniden düzenlemek biçiminde gelişirken, 1930’dan itibaren “devletçilik dönemi” olarak da adlandırılan zaman diliminde daha örgütlü ve planlı bayındırlık işleri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 1934 yılında kurulan Trakya Umumi Müfettişliği tarafından gerçekleştirilen uygulamalar, bölgesel ölçekte ilk kalkınma projesi olarak önem taşımaktadır. Tez kapsamında Trakya’da yürütülen alan araştırması ile, 26 köyde 45 yapı belgelenmiş, bu mimarinin işlev, plan, yapı sistemi ve malzeme özellikleri tanımlanarak, çeşitliliği ortaya konulmuştur. Muratlı ve Arizbaba köyleri de oldukça iyi korunmuş yerleşmeler olarak sit ölçeğinde incelenmiştir. Bu çalışma, çağdaşlaşma sürecindeki Türkiye’nin mimarlık kültürünün bir bütün olarak değerlendirilebilmesi için kırsal mimarlık örneklerinin de kentlerdeki örnekler gibi ayrıntılı bir biçimde belgelenerek koruma projelerinin geliştirilmesinin önemini orta koymuştur. tr_TR
dc.description.abstract The present study, aimed at documenting and assessing the architectural, cultural and social significance of the rural heritage of the Early Republican Era, that reflects the large scale undertakings as a state endeavour in developing and upgrading rural areas within the framework of an extensive program to establish modern living standards and to ameliorate better living standards; it is thus anticipated that this will provide the means in developing public awareness and in generating possibilities for their protection as an asset of national heritage. It is also anticipated that through this extensive documentation, these significant but mostly overlooked architectural heritage of the early republican period will attained the interest it deserves. During the early stages of this era, between 1923 to 1930, the program was implemented either by renovating already existing village structures or by establishing new villages as singled out cases; however later, since 1930 in the stage to follow known as the period of “etatism” the program was run as a much more comprehensive undertaking that involved planning and structural organization. In this respect, the undertakings of the general inspectorate of Thrace in 1934 stand out as the earliest example of development plans that has been considered as a part of regional planning. With this study, 45 buildings in 26 villages in Thrace have been defined and documented according to their function, plan type, structural system, and building material to reflect the entire typological range. The need for a comprehensive approach in appraising architectural heritage and that the rural architecture, like the urban architectural heritage, comprises an essential component is to be considered as the major outcome of this work. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4216
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject kırsal mimari tr_TR
dc.subject cumhuriyet dönemi tr_TR
dc.subject planlı köy tr_TR
dc.subject koruma tr_TR
dc.subject rural architecture en_US
dc.subject republic period en_US
dc.subject planned village en_US
dc.subject preservation en_US
dc.title Türkiye’de Planlı Kırsal Yerleşmelerin Tarihsel Gelişimi Ve Erken Cumhuriyet Dönemi Planlı Kırsal Mimarisinin Korunması Sorunu tr_TR
dc.title.alternative Survey Of The History Of Planned Rural Villages And Problems Related To The Protection Of Planned Village Architecture Of The Early Republic Era en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9107.pdf
Boyut:
32.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama