Stiren Ve Vinil Asetatın Emülsiyon Polimerizasyonu İçin Polimerik Ve Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezlenmesi

dc.contributor.advisor Şenkal, Bahire Filiz tr_TR
dc.contributor.author Erkal, Dürdane tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:16:07Z
dc.date.available 2015-07-13T10:16:07Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmamızda iki farklı yüzey aktif sentezlenmiştir. Polimerik yüzey aktif madde, poli(vinilbenzil klorür)den başlayarak N-metil-D-glukaminle modifiye edilerek sentezlenmiştir. Katyonik yüzey aktif madde, N,N,N,N-tetrametilendiamin’le desilbromür’ün reaksiyonu sonucunda sentezlenmiştir. Bu yüzey aktif maddelerin karakterizasyonu analitik ve spektrofotometrik olarak yapılmıştır. Kritik misel konsantrasyonu (CMC) kondüktometrik olarak hesaplanmıştır. Polimerizasyon sırasında yüzey aktif konsantrasyonları değiştirilmiştir. Bu polimerizasyonlarda, başlatıcı olarak potasyum persülfat kullanılmıştır. Reaksiyonlar, farklı zamanlarda, vinil asetat için 70°C’de, stiren için 80°C’de gerçekleşmiştir. Polimerizasyon sonrasında, ürünlerin yüzey gerilimi ve vizkoziteleri ölçülmüştür. Sentezlenen polimerlerin molekül ağırlıkları vizkozimetrik olarak ölçülmüştür. Sentezlenen yüzey aktif maddeler emülsiyon polimerizasyonu sisteminde kullanılabilir yapıdadır. Reaksiyon süresi ve şartları standart emülsiyon polimerizasyonlarından daha rahattır ve endüstriye yatkın çok yüksek molekül ağırlıklı polimerler elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we synthesized two different surfactants. Starting from poly(vinylbenzyl chloride), polymeric surfactant is synthesized from the modification with N-methyl-D-glucamine. Cationic surfactant is synthesized by the reaction of N,N,N,N-tetramethylenediamine with decil bromide. This surfactants are characterized by analytical and spectroscopic methods. Critical micelle concentration is measured conductometrically. Surfactant concentrations are changed during polymerization. Potassium persulfate is used as the initiator in the polymerizations. Reactions occurred, during different time ranges, at 70°C for vinyl acetate and at 80°C for styrene. After polymerization processes, surface tension and viscosity of the products are measured. The molecular weights of the synthesized polymers are measured by viscometer. Synthesized surfactants are very practicable for emulsion polymerization. The reaction time ranges and conditions are suitable than the standard emulsion polymerization processes. Plus, the synthesized polymers have very high molecular weights and suitable for industrial uses. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7478
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Stiren tr_TR
dc.subject vinil asetat tr_TR
dc.subject emülsiyon polimerizasyonu tr_TR
dc.subject yüzey aktif madde tr_TR
dc.subject Styrene en_US
dc.subject vinyl acetate en_US
dc.subject emulsion polymerization en_US
dc.subject surfactant en_US
dc.title Stiren Ve Vinil Asetatın Emülsiyon Polimerizasyonu İçin Polimerik Ve Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Polymeric And Cationic Surfactants For Emulsion Polymerization Of Styrene And Vinyl Acetate en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7375.pdf
Boyut:
1.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama