Tüm bina kabuğundan kaybedilen ısı miktarının bina formuna bağlı olarak irdelenmesi için bir model önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Selamet, Semiha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Dış duvarlar, Enerji kaybı, Isı kaybı, Kabuklar, External walls, Energy loss, Heat loss, Shells
Alıntı