Ohsas 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Ve İnşaat Sektöründe Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akman, İbrahim Mutlu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği sorununa çözüm olabileceği düşünülen, bu konuda yeni ancak kabul görmüş ve yaygınlaşmakta olan yönetim sistemi OHSAS 18001 ele alınmış ve inşaat sektöründe uygulanabilirliği incelenmiştir. Çalışma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği temel kavramları ile tarihçesi kısaca anlatıldıktan sonra iş kazası istatistikleri yardımıyla Türkiye geneli ve inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yönünden bugünkü durum irdelenmiş ve konunun önemi vurgulanmıştır. Daha sonra OHSAS 18001 Spesifikasyonu ele alınmış, incelenerek açıklanmış ve yabancı bir sertifikasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş bir inşaat firmasının iş sağlığı ve güvenliği sistemi analiz edilerek, uygulamalarından örnekler verilmiştir. Sonuçta edinilen yargıya göre OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, gerekleri sağlanarak uygulandığı takdirde iş güvenliği sorununa köklü bir çözüm olmaya adaydır.
In this study, prepared as a Master of Science thesis, new but accepted and widespread OHS management system OHSAS 18001 is considered as a candidate for the solution of the occupational safety problem and its applications are examined in the construction industry. In the scope of the study, after explaining of some basic concepts and the history of occupational health and safety woks, the situation of Turkey’s common and construction industries are researched and the importance of the subject emphasized. Then, OHSAS 18001 Specification is investigated and explained. Safety management system of a construction company whose OHS management system is accredited by a foreign certification company is analyzed and some samples from the applications are discussed. In conclusion, OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System is the candidate for radical solution of occupational health and safety problem when put into practice correctly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
OHSAS 18001, İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG Yönetim Sistemi, OHSAS 18001, Occupational Health and Safety, OHS Management System
Alıntı