Elektrospinning Yöntemiyle Nanolif Üretim Teknolojisi

dc.contributor.advisor Demir, Ali tr_TR
dc.contributor.author Kozanoğlu, Gün Sazak tr_TR
dc.contributor.department Tekstil Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Textile Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-10T11:17:00Z
dc.date.available 2015-06-10T11:17:00Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, (elektro üretim) elektrospinning yöntemi kullanılarak nanolif üretim teknolojisi irdelenmiş, farklı düzeneklerde farklı polimerler (Polivinilalkol (PVA), Polipropilen (PP), Silikon) ile sistemin çalışma prensibinin irdelenmesi amacıyla farklı sıvılar (su, boya) kullanılarak lif morfolojisi ve sistem incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda elektro üretim yöntemi esnasında işlem değişkenleri olarak; uygulanan voltajın etkisi, toplayıcı ile besleme ünitesinde yapılan değişiklikler ve arasındaki mesafenin etkisi incelenmiştir. Bunun yanında çözelti ve eriyik özelliklerinin değişiminin sistem ve lif morfolojisine etkileri de incelenmiştir. Sonuç olarak, voltajın artması ile beslemedeki düzensiz akış oranından dolayı nanoliflerde düzensizlik ve yüksek çap dağılımı gözlenmiştir. Aradaki mesafenin artması ile lif çapının azaldığı gözlenmiştir. Çözelti konsantrasyonunun artması ile de lif çapının arttığı ve liflerin daha düzgün bir yapıda oluştuğu; konsantrasyonun azalması ile nanoliflerin inceldiği fakat hata olarak nitelendirilen boncuk yapılarının oluştuğu görülmüştür. Ayrıca ekstruder ile yapılan deneyler sonucunda polipropilenden de nanolif elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study nanofiber production technology by means of electrospinning method was studied. In order to investigate working of electrospinning system by using different polymers such as polyvinylalcohol (PVA), polypropylene (PP), silicone and different liquids such as water and dye in different setups, fiber morphology and method was investigated. In the experimental studies, effect of system parameters on fiber morphology in electrospinning method are; the applied voltage, the variations in collector and feeding units, the distance between collectors and feeding units. In addition to these parameters, the effects of solution and melt properties such as concentration and temperature on system and fiber morphology were studied. In conclusion, increasing voltage causes irregular flow rates so roughness and high diameter ranges were observed on nanofibers produced. A decrease in fiber diameter was obtained by increasing the distance between collector and feeding unit. Also it has been found that polymer concentration effects the fiber diameter and the formation of beads. As the polymer concentration increase the fiber diameter increases and bead formation decreases. In addition to all of the above studies, it is also experienced that polypropylene nanofibers could be obtained with an electrospinning setup using an extruder. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4631
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject elektrospinning tr_TR
dc.subject polimer tr_TR
dc.subject nanolif tr_TR
dc.subject polivinil alkol tr_TR
dc.subject polipropilen tr_TR
dc.subject electrospinning en_US
dc.subject polymer en_US
dc.subject nanofibre en_US
dc.subject polyvinyl alcohol en_US
dc.subject polypropylene en_US
dc.title Elektrospinning Yöntemiyle Nanolif Üretim Teknolojisi tr_TR
dc.title.alternative Nanofibre Production Technology By Electrospinning Method en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3923.pdf
Boyut:
6.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama