Kullanıcı Algısı Bağlamında Kentsel Kimlik: Barbaros Bulvarı – Büyükdere Kentsel Aksı

dc.contributor.advisor Ocakçı, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author Bayramoğlu, Nergis tr_TR
dc.contributor.department Kentsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-11-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-20T13:32:35Z
dc.date.available 2015-05-20T13:32:35Z
dc.date.issued 2010-11-30 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Günümüzde teknolojinin de etkisiyle kentler giderek büyümekte ve gelişmektedirler. Hızlı ulaşım stilleri kentler arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmış dolayısıyla insan, kültür, bilgi alışverişini kolaylaştırmıştır. Bu bağlamda kentlerin birbiriyle olan ilişkisi daha da artmış, birbirinden etkilenen kentler hızlı nüfus artışı, yüksek teknoloji, göç vb etmenlerle birbirine benzemeye başlamış ve kimliklerini yitirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı kent kimliğinin ve bileşenlerinin planlama ve kentsel tasarım çalışmalarındaki önemini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda geçmişten günümüze İstanbul için önemli bir ulaşım aksı olan ve günümüzde İstanbul’un merkezi iş alanı (MİA) üzerinde yer alan Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesi’nin nasıl algılandığı, kimliğinin ne olduğu sorgulanmıştır. Çalışma amacı bağlamında Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesi kentsel aksının beşeri, doğal ve yapay çevreden kaynaklı kimlik bileşenleri analiz edilmiştir. Analizlerde araştırmacının bireysel imajının yanı sıra kullanıcılara yönelik yapılan saha araştırması ve anketlerden elde edilen bilgilerle kentsel kimlik öğeleri saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Nowadays, cities are growing rapidly due to technological developments. High speed transportation systems eliminated distances between cities thus exchange of culture, information, money and human being is facilitated. In this context, the relationship between the cities increased and the cities affected by the rapid population growth, high technology, migration and so they began to resemble each other and have lost their identities. The aim of this thesis is to express the importance of urban identity and its components in planning and urban design studies. For this purpose, from past to present being an important transportation route of Istanbul and locating on Istanbul s central business district (CBD); Barbaros Boulevard - Buyukdere Street is chosen to question its identity and how it is perceived. In the context of this aim, along Barbaros Boulevard - Buyukdere Street urban axis identity elements of natural, artificial and human kind environment is analyzed. The researcher’s image analysis and information based on surveys and questionnaires regarding user perceptions, urban identity elements were determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2320
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject kent kimliği tr_TR
dc.subject algı tr_TR
dc.subject insan-mekan ilişkileri tr_TR
dc.subject Barbaros Bulvarı tr_TR
dc.subject Büyükdere Caddesi tr_TR
dc.subject urban identity en_US
dc.subject perception en_US
dc.subject man-environment relations en_US
dc.subject Barbaros Boulevard en_US
dc.subject Buyukdere Street en_US
dc.title Kullanıcı Algısı Bağlamında Kentsel Kimlik: Barbaros Bulvarı – Büyükdere Kentsel Aksı tr_TR
dc.title.alternative Urban Identity In The Context Of User S Perception: Barbaros Boulevard - Buyukdere Street Urban Axis en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11150.pdf
Boyut:
5.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama