İletken Blok Ve Aşı Kopolimerlerin Sentezinde Kullanılan Elektroaktif Ara Maddeler

dc.contributor.advisor Yağcı, Yusuf tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Faruk tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-03-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-26T13:44:24Z
dc.date.available 2015-11-26T13:44:24Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, tiyofen grupu içeren monomerik ve polimerik reaktif ara maddelerin sentezi ve bu ara madddelerin tiyofen grubu ile elektropolimerizasyonda kullanılabilme olasılığı incelenmiştir. Bu amaçla, bir, iki, üç ve dört tienil fonksiyonuna sahip monomerler, N-(4-(3-tienil metilen)-oksikarbonilfenil)maleimid (MBThi), 2-[(3-tienilkarbonil) oksi] etil 3-tiofen karboksilat (TOET), 2, 3-bis [(3-tienilkarbonil) oksi] propil 3-tiofen karboksilat (TOPT), 3-[(3-tienilkarbonil) oksi]-2, 2-bis {[(3-tienilkarbonil) oksi]} propil 3-tiofen karboksilat (TOTPT), sentezlendi. Ayrıca, zincir uçlarında tiyofen grubu bulunan poli(etilen oksit) (PEO), politetrahidrofuran (PTHF) ve poli(є-kaprolakton) (PCL) makromonomerlerin hazırlanışı rapor edilmiştir. İlave olarak, 1,1-difenil etilen (DPE) kullanılarak metil metakrilat (MMA) ve 3-metiltienil metakrilat (MTM) monomerlerinin blok kopolimer hazırlanışı incelenmiştir. Bununla beraber, yan zincirde tiyofen grubu içeren alternatif ve rastgele kopolimerler hazırlandı. Sitiren (St) ve MBThi monomerlerinden oluşan alternatif kopolimerler (PSt-alt-MBThi) fotopolimerizasyon yöntemi ile sentezlendi. MTM monomeri ile p-vinil benzil sonlu poli(etilen oksit) (PEOVB) makromonomerlerinden oluşan rastgele kopolimerler (PMTM-r-PEOVB) ise AIBN başlatıcı varlığında serbest radikal polimerizasyonu yöntemi ile hazırlandı. Çalışmanın son kısmında, tek tienil fonksiyonlu MBThi monomeri elektropolimerizasyonda kullanılarak iletken blok kopolimerler hazırlandı. tr_TR
dc.description.abstract Faruk YILMAZ The present work describes the synthesis and characterization of reactive intermediates based on monomeric and polymeric structures with thiophene moieties. For this purpose, mono, di, tri, and tetra thienyl functional monomers namely, N-(4-(3-thienyl methylene)-oxycarbonylphenyl)maleimide (MBThi), 2-[(3-thienylcarbonyl) oxy] ethyl 3-thiophene carboxylate (TOET), 2, 3-bis [(3-thienylcarbonyl) oxy] propyl 3-thiophene carboxylate (TOPT), 3-[(3-thienylcarbonyl) oxy]-2, 2-bis {[(3-thienylcarbonyl) oxy]} propyl 3-thiophene carboxylate (TOTPT) were prepared. It also describes synthetic pathways to prepare novel well-defined thiophene end(s) functional macromonomers of poly(ethylene oxide) (PEO), polytetrahydrofurane (PTHF), and poly(-caprolactone) (PCL). Additionally, the preparation of block copolymers of methyl methacrylate (MMA) and 3-methylthienyl methacrylate (MTM) by using 1, 1-diphenylethene (DPE) was reported. Moreover, side chain thiophene functional alternating and random copolymers were prepared. Alternating copolymers of styrene (St) and MBThi were synthesized by photopolymerization. Free radical polymerization was employed for the synthesis of random copolymers of MTM and p-vinyl benzyl terminated poly(ethylene oxide) macromonomer (PEOVB). In the final part of the work, mono thienyl functional MBThi monomer was subsequently used in electropolymerization to yield conducting block and graft copolymers. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10686
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Halka Açılması Polimerizasyonu (ROP) tr_TR
dc.subject Fotobaşlatılmış Polimerizasyon tr_TR
dc.subject Oksidatif Polimerizasyon tr_TR
dc.subject Elektrokimyasal Polimerizasyon tr_TR
dc.subject Elektroaktif Makromonomer and Monomer tr_TR
dc.subject Blok ve Rastgele Kopolimer tr_TR
dc.subject Poli(-Kaprolakton) tr_TR
dc.subject Poly(etilen Oksit) tr_TR
dc.subject Polytetrahidrofuran. tr_TR
dc.subject Ring Opening Polymerization (ROP) en_US
dc.subject Photoinitiated Polymerization en_US
dc.subject Oxidative Polymerization en_US
dc.subject Electrochemical Polymerization en_US
dc.subject Electroactive Macromonomer and Monomer en_US
dc.subject Block and Alternatif Copolymer en_US
dc.subject Poly(-Caprolactone) en_US
dc.subject Poly(ethlene Oxide) en_US
dc.subject Polytetrahydrofurane. en_US
dc.title İletken Blok Ve Aşı Kopolimerlerin Sentezinde Kullanılan Elektroaktif Ara Maddeler tr_TR
dc.title.alternative Electroactive Intermediates For The Synthesis Of Conducting Block And Graft Copolymers en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8337.pdf
Boyut:
6.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama