Kısmi Yayılı Zorlanma Etkisindeki İkiz Boşluk İçeren Sonsuz Ortamın Harmonik Titreşimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Kara, Hasan Faik
Engin, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, ikiz silindirik boşluk içeren ve boşluklardan biri kısmi harmonik iç basınçla zorlanan homogen, izotrop ve lineer elastik ortamın dinamik davranışı incelenmiştir. Newton 'un ikinci yasasından faydalanarak hareket denklemleri yazılmış, homogen, izotrop ve lineer elastik ortamlar için geçerli bünye bağıntıları kullanılarak Navier denklemleri elde edilmiştir. Kuple hareket denklem takımı, Helmholtz yerdeğiştirme potansiyelleri kullanılarak kutupsal koordinatlarda iki adet dalga denklemine indirgenmiştir. İndirgenmiş dalga denklemleri Beşsel — trigonometrik fonksiyon serileri yardımıyla analitik olarak çözülmüştür. Çözüm sonunda ortaya çıkan bilinmeyen sabitler delik yüzeyleri üzerinde yazılan sınır koşulları ile hesaplanmıştır.
İn this study, response of a homogeneous, isotropic and linear elastic infinite medium, which includes two cylindrical cavities, is investigated when partially subjected to harmonic inner pressure. Equations of motion that is written based on Newton's second law and then Navier's equations are derived using constitutive equations for homogeneous, isotropic and linear elastic medium. Coupled equatİon of motions is reduced into two wave equations by üşe of Helmholtz potentials in polar coordinates. These reduced wave equations are solved by using the multiplication series of the Beşsel and the trigonometric functions. Unknown coefficients were calculated by applying boundary conditions on the cavities.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı