Türk Halk Oyunlarında Dokumacılık Ve Yeşilyurt Dokumacılığı

dc.contributor.advisor Ciner Çolakoğlu, Eser tr_TR
dc.contributor.author Genç, İmer tr_TR
dc.contributor.authorID 64216 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music en_US
dc.date 1997 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-03-15T11:54:56Z
dc.date.available 2019-03-15T11:54:56Z
dc.date.issued 1997 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1997 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma; İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Musiki Sanat Dalı Türk Halk Oyunları Alanı’nda “ Türk Halk Oyunlarında Dokumacılık ve Yeşilyurt Dokumacılığı” konulu Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışma alanımızı; Halk Oyunlarında Dokumacılığa genel bir bakış ile MuğlarYeşilyurt Dokumacılığı oluşturmuştur. Muğla yöresinde dokumacılığın geçmişi antik çağlara kadar gider. îl’de yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan ve klasik tezgahlarda ytq>ılan el dokumacılığının son yıllarda pazarlama sorunları nedeniyle ekonomik değer kazanamadığından unutulmaya başladığı, ancak özellikle bundan yaklaşık 2500 yıl önce kurulmuş ilk adı Pisi olan Yeşilyurt beldesinde ve çevresinde çeyizlik olarak yaşlılar tarafından az miktarda dokunulduğu görülmektedir. Sonyıllarda Devlet tarafından tütün tarımına getirilen kota nedeniyle bölgenin kırsal kesiminde gelir azalması ortaya çılanca, tütüne alternatif geçim kaynaklarının oluşması Muğla Valiliğince düşünülmüş ve geleneksel dokumacılığın geliştirilerek genç kuşağa öğretilmesi ve yöreye ekonomik değer kazandırılması en uygun yöntem olarak belirlenmiştir. Çalışmalarımızda; bizzat mahalinde ve gözlemleyerek, yöre halkı ile görüşmeler yapılmış, bunun yanısıra resmi kuruluşların yetkililerinin de bilgi ve görüşlerine baş vurulmuştur. Elde ettiğimiz sonuçlar, hem Muğla ili hem de folklorumuz açısından sevindirici olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract With a subject of ‘'Weaving Art in Turkish Folk Dances and Yeşilyurt Veaving Art”, the present study has been prepared as a Master thesis of İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, Majör of Fine Arts, Art of Music, Field of Turkish Folk Dances. Folk materials are products constituted by people. The scope of folklore including ali subjects related to puclic relation is so wide. Generally speaking an event or cultural product cannot be regarded as a folk product unless it is possessed by puclic, anonymous and be spread frora generations to the subsequent generations. Folklore has a structure continuously bearing new products, and each generalion adds new values to the folk values. From the past on, Turkish folklore has been and will be aresult feelings and thoughts ofmany people. The changing economic conditions, conscious or unconscious destruction or neglect have damaged our many folk values, caused the to be forgotten, eliminated or deviated fi'om the original. Our folk dances bringing people in any age closer, rendering unity and solidarity, keeping national conscious at the highest level has many expression ways. Therefore, being awereof our folk values vvhich has been forgotten in the historical period and presentiııg them to the sciences as knowledge vviil be a gain for our folk dances. Turkish Society is a leading one in many arts including garaıent and adornment arts. Garments shape up according to the needs and environmental conditions of people. Our garments vvhich are eoloured and adomed by feelings and thoughts of en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17924
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject El Sanatları tr_TR
dc.subject Halk Bilimi (Folklor) tr_TR
dc.subject Dokumacılık tr_TR
dc.subject El sanatları tr_TR
dc.subject Giysiler tr_TR
dc.subject Halk oyunları tr_TR
dc.subject Muğla-Yeşilyurt tr_TR
dc.subject Oyunlar tr_TR
dc.subject Weaving en_US
dc.subject Handicrafts en_US
dc.subject Clothes en_US
dc.subject Folk dances en_US
dc.subject Muğla-Yeşilyurt en_US
dc.subject Games en_US
dc.title Türk Halk Oyunlarında Dokumacılık Ve Yeşilyurt Dokumacılığı tr_TR
dc.title.alternative Weaving Art In Turkish Folk Dances And Yeşilyurt Veaving Art en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
64216.pdf
Boyut:
4.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama