Kablo Askılı Köprülerin Analiz Ve Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Kuleli, Müge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, uzun açıklıklı kablo askılı köprülerin statik ve dinamik yükler etkisi altında davranışı incelenmiştir. Öncelikle, son yıllarda inşaa edilmiş uzun açıklıklı kablo askılı köprü projeleri ve deneyimleri esas alınarak günümüz trendlerini temsil eden 105+245+750+245+105 açıklıklarına sahip bir köprü konfigürasyonuna karar verilmiştir. Köprünün ön tasarımı yapılmış kendi ağırlığı etkisinde lineer olmayan analizi yapılmıştır. Kablo ön çekme kuvvetlerinin optimizasyonu yapılmış ve hareketli araç yükleri etkisinde analizi yapılarak statik yükler etkisindeki tasarımı tamamlanmıştır. Statik yüler etkisi altında tasarımı yapılan köprünün, lineer olmayan zaman tanım alanı yöntemi ile çeşitli deprem kayıtları kullanılarak yer hareketinin sadece yatay iki bileşeni etkisi altında analizi yapılmıştır. Yatay bileşenlere düşey bileşen de katılarak analiz tekrarlanmıştır. Yukarıda belirtilmiş olan iki dinamik etki altındaki iç kuvvet ve dönme yerdeğiştirme değerlerindeki değişim karşılaştırılmıştır.
In this study, the behaviour of long span cable-stayed bridges under the effect of static and dynamic loads is investigated. First, a cable-stayed bridge configuration with 105+245+700+245+105 m span lengths is decided to represent today’s trend which based on the knowledge and experience of the latest long span cable-stayed bridge projects. Preliminary design is carried out, and then the bridge is analysed under its own weight with the effects of the nonlinearities which cable-stayed bridges have inherently. Pretension optimization of cables is carried out and then the bridge is analysed under the effect of the vehicular live loads. Near-fault ground motion datas are selected considering the appropriate criterias and nonlinear time history analysis is carried out to obtain the response of the bridge under the effects of only horizontal components of these selected ground motions. Analyses with the contibution of the vertical components of the ground motions are also carried out. Change of internal forces and the rotational displacements are compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Kablo askılı köprü, deprem düşey bileşeni, faya yakın deprem hareketi, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz, Cable-stayed bridge, vertical component of ground motion, near fault ground motion, nonlinear time history analysis
Alıntı